+

Трговина дрветом

Шифра предмета: ТНПОД3518/3
Студијски програм: Teхнологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 7
Услов: Према Правилнику

Практично упознавање студената са критеријумума квалитета и одребама стандарда који се примењују у процесу класирања облог дрвета, резане грађе и других производа од дрвета услов за њихов пласман на домаћем и иностраним тржиштима. Поред наведеног, посебан циљ стручне праксе представља упознавање студената са практичним активностима паковања, обележавања, манипулације, отпреме и калкулација извозног посла за најзначајније категорије производа од дрвета.

Јасније разумевање и стицање практичних искустава у пословима припреме за отпрему и преузимања производа од дрвета.

  • Упознавање студената са стандардима и тржишним критеријумима од значаја за пласман производа од дрвета конкретног предузећа на домаћем и иностраним тржиштима;
  • Израда какулација цене коштања и продајне цене за различите категорије производа;
  • Технике класирања и сортирања за најзначајније категорије производа од дрвета;
  • Технике паковања, обележавања, манипулације, утовара и отпреме дрвета и производа од дрвета;