+

Фурнири и слојевите плоче

Шифра предмета: ТНПОД3517/3
Студијски програм: Teхнологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 7
Услов:

Оспособљавање полазника курса струковних студија за практично вођење процеса производње племенитих фурнира, љуштених фурнира и слојевитих производа од фурнира.

Овладавање знањима за самостално вођење технолошких процеса производње племенитих фурнира, љуштених фурнира и слојевитих производа од фурнира.

Мерење искоришћења, потрошње енергије, техничког капацитета машина у различитим фазама производње племенитог фурнира, љуштеног фурнира и слојевитих производа од фурнира. Процена квалитета и класирање готових производа. Писање дневника стручне праксе.