+

Економика дрвне индустрије

Шифра предмета: ТНПОД3518/2
Студијски програм: Teхнологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 7
Услов: Према Правилнику

Имплементација различитих метода калкулације трошкова и израчунавања цене коштања изабраних производа од дрвета у предузећима за производњу намештаја и производа од дрвета.

Разумевање практичног значаја примене калкулација трошкова и одеђивања цене коштања и продајне цене у предузећима за производњу намештаја и производа од дрвета.

  • Избор производа у оквиру технолошког процеса предузећа у коме се спроводи стручна пракса
  • Избор одговарајуих метода калкулација трошкова за израчунавање цене коштања
  • Прикупљање и обрада података
  • Анализа података и калкулисање трошкова
  • Упоредна анализа добијених резултата и извођење закључака