+

Дрвне конструкције

Шифра предмета: ТНПОД2414
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 9
Услов: Без услова

Квалитетније савладавање градива предвиђеног програмом наставе.

Oспособљавање студента да синтетизује теоријско и практично знање.

Прати садржај теоријске наставе.