+

Čedomir Marković

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 881
E-mail: cedomir.markovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 100
Konsultacije: sreda, 08.30‒10.00 časova

Dr Čedomir Marković rođen je 8. 4. 1966. godine u Aleksincu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za šumarstvo, upisao je 1985. godine. Diplomirao je 1991. godine sa prosečnom ocenom 9.4. Diplomski rad pod nazivom „Štete od visoke divljači u šumskim kulturama na području Baranje i mere zaštite” odbranio je ocenom 10. Poslediplomske studije na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (uža naučna oblast Zaštita šuma i ukrasnih biljaka) upisao je 1991. godine. Magistrirao je 1995. godine. Doktorat pod nazivom „Biologija hrastovog potkornjaka Scolytus intricatus Ratz. (Coleoptera, Scolytidae) u Srbiji i mogućnost njegovog suzbijanja” odbranio je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine.

Odmah po završetku studija dr Čedomir Marković je izabran za asistenta‑pripravnika na Šumarskom fakultetu u Beogradu na predmetu Šumarska entomologija. U zvanje asistenta na istom predmetu izabran je 1997. godine, u zvanje docenta 2000. godine, u zvanje vanrednog profesora 2005. godine, a u zvanje redovnog profesora 2010. godine.

Oblast istraživanja

Šumarska entomologija, zaštita šuma.

Odabrani naučni radovi

  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2003: Significance of parasitoids in the reduction of oak bark beetle Scolytus intricatus Ratzeburg (Coleoptera: Scolytidae) in Serbia. Journal of Applied Entomology 127 (1), 23 – 28.
  • Stojanović, A.; Marković, Č. 2004: Parasitoid complex of Cameraria ohridella Deschka & Dimić (Lepidoptera, Gracillariidae) in Serbia. Phytoparasitica, 32(2), 132 – 140.
  • Stojanović, A.; Marković, Č., 2005: Parasitoid complex of Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Serbia. Journal of Pest Science 78, 109-114.
  • Stojanović, A.; Marković, Č., 2007: The hymenopteran parasitoids of some elm bark beetles in Serbia. Phytoparasitica, 35 (3).
  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2010: Differences in bark beetle (Ips typographus and Pityogenes chalcographus) abundance in a strict spruce reserve and surrounding spruce forests of Serbia. Phytoparasitica 38, 31-37.
  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2011: Phloemophagous and xylophagous insects, their parasitoids, predators and inquilines in the branches of the most important oak species in Serbia. Biologia 66/3, 509—517.
  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2012: Parasitoids of Phyllonorycter platani (Staudinger) (Lepidoptera,Gracillariidae) in Serbia. Journal of Plant Studies 1, 79 – 84.
  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2012: Fauna of phloemo-xylophagous insects, their parasitoids and predators on Ulmus minor in Serbia. Biologia 67/3, 584—589.
  • Dobrosavljević, J.; Marković, Č.; Marjanović, M.; Milanović, S., 2020: Pedunculate Oak Leaf Miners’ Community: Urban vs. Rural Habitat. Forests, 11(12), 1300, 3390/f11121300
  • Marković, Č., Dobrosavljević, J., Vujičić, P., Cebeci, H.H., 2021: Impact of regeneration by shelterwood cutting on the pedunculate oak (Quercus robur) leaf mining insect community. Biologia, 10.2478/s11756-020-00631-7