+

Драган Нонић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 858
Е-маил: dragan.nonic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 83
Консултације:

Др Драган Нонић је рођен у Ћуприји, 8. 12. 1963. године, где је завршио основну школу и гимназију. Студије на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету завршио је 1987. године. Магистарски рад је одбранио 1994. године, а докторску дисертацију 2004. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету.

За асистента-приправника на предмету Организација и пословање у шумарству, на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, изабран је 1990. год. а за асистента 1995. године. У звање доцента изабран је 2005. године, у звање ванредног професора 2010. године, и у звање редовног професора 2015. године.

Био је ангажован као гостујући предавач на Универзитету у Бања Луци ‒ Шумарском факултету, као и на међународним FOPER I&II мастер студијама из области шумарске политике и економике на шумарским факултетима Универзитета у Сарајеву (на модулу: Forest policy analysis & evaluation) и Београду (модули: Forest Enterprise Management, Small-scale forestry & joint forest management и Forest Products Value Chains & Cluster Management), а ангажован је и на докторским студијама на Универзитету у Сарајеву ‒ Шумарском факултету.

У току основних студија био је стипендиста Београдског универзитета, а у току последипломских стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Републике Србије. У току школске 1995/96. године боравио је као стипендиста DAAD фондације на Institut für Forstwirtschaftslehre Техничког универзитета у Минхену, Немачка, а у периоду 1998‒2000. године као стипендиста Alexander von Humboldt фондације на Institut für Forstökonomie и Institut für Forstpolitik Универзитета у Фрајбургу, Немачка.

У оквиру научних и стручних усавршавања боравио је у току 2001. године на Institut für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft Универзитета у Фрајбургу, Немачка; 2004. године на Professur Forstpolitik und Forstökonomie ETH универзитета у Цириху, Швајцарска; 2005. године на Institute of Forest, Environmental and Natural Resource Policy BOKU Универзитету у Бечу, Аустрија, и 2006. године на Institute for Forest Policy and Nature Conservation Универзитета у Гетингену, Немачка.

До сада је објавио преко 125 научних и стручних радова и студија и учествовао на већем броју међународних научних конференција и симпозијума у земљи и иностранству.

Био је ментор 17 дипломских, 3 завршна и 2 мастер рада, као и 2 докторске дисертације. Такође, био је и члан комисије за одбрану 8 дипломских радова (на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету), 2 завршна, 1 магистарског (на Универзитету у Скопљу ‒ Шумарском факултету), и 11 мастер радова (2 на Универзитету у Сарајеву ‒ Шумарском факултету и 9 на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, од чега 8 на међународним мастер студијама из области шумарске политике и економике) и 2 докторске дисертације (на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету).

Др Драган Нонић је, до сада, објавио уџбеник и практикум:

 1. Нонић Д. (2010): Организација и пословање у шумарству, практикум, eлектронски извор, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд (111);
 2. Нонић Д. (2015): Организација и пословање у шумарству, уџбеник, eлектронски извор, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд (380).

Поред тога, за потребе наставе на основним и последипломским студијама (предмета везаних за предузетништво у шумарству и менаџмент предузећа у шумарству), др Драган Нонић је обезбедио превођење и публиковање два савремена европска уџбеника:

 1. Oesten G., Roeder A. (2001): Menadžment šumskih gazdinstava u srednjoj Evropi, elektronski izvor, Institut für Forstökonomie der Universität Freiburg, https://www.ife.uni-freiburg.de/dateien/pdf-dateien/menadzment-sumskih-gazdinstava-u-srednjoj-evropi.pdf (364);
 2. Schmithüsen F., Kaiser B., Schmidhauser A., Mellinghoff S., Kammerhofer A. W. (2006): Preduzetništvo u šumarstvu i drvnoj industriji ‒ osnove menadžmenta i poslovanja, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd (529).

Др Драган Нонић је у оба уџбеника био стручни редактор и коаутор стручног превода.

Члан је IUFRO међународних истраживачких група 3.08.00 (Small-scale forestry), 9.06.00 (Forest law & environmental legislation) и 9.05.03 (Cross-sectoral policy impacts on forests and environment).

У погледу истраживачких активности, др Драган Нонић је учествовао на 17 међународних пројеката, као национални координатор (EU-Tempus; DAAD-Fornet), консултант (FAO-TCP & FAO-GCP; World Bank-CEPF), међународни експерт (EU-Phare; World Bank-Indufor), виши истраживач (EFI-Prifort; EFI-GOVOR, ЕFI-NWFPs), истраживач (COST-FACESMAP; COST-CAPABAL) или предавач (EFI-FOPER I & II) и на 8 националних пројеката (од чега је на 2 био руководилац, на 4 координатор пројекта и на 2 А-1 истраживач).

Др Драган Нонић је изузетно активан у развијању међународне и регионалне сарадње. Био је и организатор две међународне конференције на Шумарском факултету:

 1. Privatisation in Forestry, у Београду, 2002. године (у сарадњи са Alexander von Humboldt Фондацијом и Универзитетом из Фрајбурга, Немачка)
 2. Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, на Златибору, 2005. године (у сарадњи са IUFRO организацијом и ETH Универзитетом из Цириха, Швајцарска).

Од 2014. године је шеф Катедре економике и организације шумарства, а члан је и Наставно-научног већа Универзитета у Београду ‒ Шумарског факултета.

Ужа научна област

Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима

Област истраживања

 1. Организација и пословање у шумарству
  1. Организација шумарства јавног и приватног сектора
  2. Организација заштите природе
  3. Развој својинских односа у шумарству
  4. Организовање власника приватних шума
  5. Приватизација и транзиција у шумарству
  6. Организација пословних процеса у шумарству
  7. Организација ланаца снабдевања у шумарству
 1. Менаџмент у шумарству
 2. Управљање шумским ресурсима
 3. Стратешки и законодавни оквири у шумарству и заштити природе
 4. Предузетништво и мала и средња предузећа у шумарству
 5. Образовање и кадрови у шумарству
 6. Управљање заштићеним подручјима
 7. Еколошки менаџмент

 

Одабрани научни радови

Међународне монографије (M10)

 1. Schmithüsen F., Herbst P., Nonić D., Jović D., Stanišić M. (2006): Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, Forstwissenschaftliche Beiträge Forstpolitik und Forstökonomie, Nr. 35; ETH, Zürich. (340)

http://www.iufro.org/science/divisions/division-9/90000/90600/publications/

 1. Glück P., Avdibegović M., Čabaravdić A., Nonić D., Petrović N., Posavec S., Stojanovska M. (2011): Private forest owners in the Western Balkans – Ready for the Formation of Interest Association. European Forest Institute Research Report 25. EFI, Joensuu (230) http://www.efi.int/files/attachments/publications/efi_rr_25_2011.pdf

 

 1. Mendes A., Štefanek B., Feliciano D., Mizaraite D., Nonić D., Kitchoukov E., Nybakk E., Duduman G., Weiss G.., Nichiforel L., Stoyanova M., Mäkinen P., Alves R., Milijić V., Sarvašová Z. (2011). Institutional innovation in European private forestry: the emergence of forest owners’ organizations. In: Weiss, G., Pettenella, D., Ollongvist, P., Slee, B. (Eds.) Innovation in forestry: territorial and value chain approaches. CAB International (68-86) http://www.cabi.org/bookshop/book/9781845936891

 

 1. Nonić D., Petrović N., Medarević M., Glavonjić, P., Nedeljković J., Stevanov M., Orlović S., Rakonjac Lj., Djordjević I., Poduška Z, Nevenić R. (2015): Forest Land Ownership Change in Serbia. COST Action FP1201 – FACESMAP Country Report, European Forest Institute Central-East and South-East European Regional Office, Vienna. (64) http://facesmap.boku.ac.at/index.php/library2/cat_view/94-country-reports?start=20

 

Међународни часописи (M20)

 1. Glück P., Avdibegović M., Čabaravdić A., Nonić D., Petrović N., Posavec S., Stojanovska M. (2010): The preconditions for the formation of private forest owners’ interest associations in the Western Balkan Region. Forest Policy and Economics Volume 12, Issue 4, Elsevier, Amsterdam (250-263) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138993411000016X
 2. Nonić D., Bliss J., Milijić V., Petrović N., Avdibegović M., Mataruga M. (2011). Challenges of Organizing Private Forest Owners in Serbia. Small-scale forestry Vol. 10, Number 4, Springer (435-455) http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11842-011-9160-4
 3. Pezdevšek Malovrh Š., Nonić D., Glavonjić P., Nedeljković J., Avdibegović M., Krč J. (2015): Private Forest Owner Typologies in Slovenia and Serbia: Targeting Private Forest Owner Groups for Policy Implementation, Small-scale Forestry 14 (4), Springer (423-440) http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11842-015-9296-8

 

Националне монографије (M40)

 1. Шашић М., Нонић Д. (1992): Организација шумарства. Монографија „Шумарство и прерада дрвета у Србији кроз векове“, УШИТС, Београд. (140-158)
 2. Ранковић Н., Нонић Д., Недељковић Ј., Маринковић М., Главоњић П. (2012): Мала и средња предузећа у Тимочком шумском подручју – систем мера подршке и модел организовања. Монографија, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (270)

Уџбеници

 1. Нонић Д. (2015): Организација и пословање у шумарству ‒ уџбеник, електронски извор, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд. (398)