+

Predmeti Katedre

Osnovne studije

Obavezni predmeti

Izborni predmeti

Master studije

 • Modifikacija drveta hemijskim metodama
 • Nanotehnologije u preradi drveta
 • Tehnologije proizvodnje tečnih biogoriva
 • Proizvodi ekstrakcije i destilacije drveta
 • Teorija adhezije kompozita od usitnjenog drveta
 • Modelovanje svojstava kompozita od usitnjenog drveta
 • Interakcija obradnog i alatnog materijala u preradi drveta
 • Specifičnosti mašinske obrade masivnog drveta i kompozita na bazi drveta

Doktorske studije

 • Hemija drveta 2
 • Ploče i kompoziti na bazi drveta
 • Adhezivni sistemi u preradi drveta
 • Karakterizacija hemijskih komponenti mikroskopskih i submikroskopskih elemenata drvnog tkiva
 • Karakterisanje proizvoda ekstrakcije i destilacije drveta
 • Biorafinacije lignoceluloznih materijala
 • Interakcija obradnog i alatnog materijala u obradi drveta