+

Ekonomika drvne industrije

Šifra predmeta: TNPOD3518/2
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Uslov: Prema Pravilniku

Implementacija različitih metoda kalkulacije troškova i izračunavanja cene koštanja izabranih proizvoda od drveta u preduzećima za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta.

Razumevanje praktičnog značaja primene kalkulacija troškova i odeđivanja cene koštanja i prodajne cene u preduzećima za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta.

  • Izbor proizvoda u okviru tehnološkog procesa preduzeća u kome se sprovodi stručna praksa
  • Izbor odgovarajuih metoda kalkulacija troškova za izračunavanje cene koštanja
  • Prikupljanje i obrada podataka
  • Analiza podataka i kalkulisanje troškova
  • Uporedna analiza dobijenih rezultata i izvođenje zaključaka