+

Osnovi mašinstva

Šifra predmeta: TNPOD2310
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Praktična primena teoretskih znanja iz tehničke termodinamike, hidraulike i pneumatike, elemenata mašina i uređaja.

Osposobljavanje za prepoznavanje energetskih uređaja i delova mašina u drvnoj industriji, upoznavanje sa njihovom namenom, pravilnim funkcionisanjem i održavanjem.

 

Kotlovsko postrojenje. Kompresorska stanica sa razvodom komprimovanog vazduha. Hidraulika i pneumatika kod mašina za preradu drveta. Elementi mašina i uređaja u preradi drveta.