+

Trgovina drvetom

Šifra predmeta: TNPOD3518/3
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Uslov: Prema Pravilniku

Praktično upoznavanje studenata sa kriterijumuma kvaliteta i odrebama standarda koji se primenjuju u procesu klasiranja oblog drveta, rezane građe i drugih proizvoda od drveta uslov za njihov plasman na domaćem i inostranim tržištima. Pored navedenog, poseban cilj stručne prakse predstavlja upoznavanje studenata sa praktičnim aktivnostima pakovanja, obeležavanja, manipulacije, otpreme i kalkulacija izvoznog posla za najznačajnije kategorije proizvoda od drveta.

Jasnije razumevanje i sticanje praktičnih iskustava u poslovima pripreme za otpremu i preuzimanja proizvoda od drveta.

  • Upoznavanje studenata sa standardima i tržišnim kriterijumima od značaja za plasman proizvoda od drveta konkretnog preduzeća na domaćem i inostranim tržištima;
  • Izrada kakulacija cene koštanja i prodajne cene za različite kategorije proizvoda;
  • Tehnike klasiranja i sortiranja za najznačajnije kategorije proizvoda od drveta;
  • Tehnike pakovanja, obeležavanja, manipulacije, utovara i otpreme drveta i proizvoda od drveta;