+

Drvne konstrukcije

Šifra predmeta: TNPOD2414
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 9
Uslov: Bez uslova

Kvalitetnije savladavanje gradiva predviđenog programom nastave.

Osposobljavanje studenta da sintetizuje teorijsko i praktično znanje.

Prati sadržaj teorijske nastave.