+

Бранко Главоњић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 863
Е-маил: branko.glavonjic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 89
Консултације: понедељак, 17‒18 часова

Рођен 1964. године у Новој Вароши. Дипломирао 1988. године на Шумарском факултету у Београду, где је и магистрирао. У току студија био стипендиста Универзитета у Београду и Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Србије. Докторску дисертацију одбранио 2000. године на Шумарском факултету у Београду, на коме ради од 1989. године. За редовног професора изабран је 2009. године. Ментор је 43 дипломска рада, 2 мастер рада, 9 специјалистичких радова, 2 магистарска рада и 4 одбрањене докторске дисертације. Учествовао сам у реализацији 17 међународних пројеката, 7 националних пројекта које је финансирало Министарство науке и технолошког развоја (од чега је био руководилац 2 пројекта), и израдио више од 20 студија и пројеката за потребе предузећа из области прераде дрвета. Учествовао на преко 40 домаћих и међународних конференција и предавања по позиву.
Од школске 2003/04. године изводи наставу и на предмету Трговина дрветом на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (Босна и Херцеговина).
Био је продекан за финансије Шумарског факултета. Обављао функцију председавајућег Већа Одсека за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета у два мандата. Шеф је Катедре за организацију и економику дрвне индустрије и члан Већа биотехничких наука Универзитета у Београду.
Године 2001. именован је од стане Владе СР Југославије за њеног представника у Комитету за дрво Уједињених нација са седиштем у Женеви. Та номинација потврђена је од стране Владе Републике Србије 2008. године. Године 2003. изабран је за члана, а 2006. године за заменика руководиоца Тима специјалиста за маркетинг и тржиште дрвних производа при Комитету за дрво Уједињених нација. На јесењем заседању Комитета за дрво у Риму, октобра 2008. године, изабран је за председавајућег Комитета за дрво УНЕЦЕ/ФАО за период 2008‒2010. године. Био је најмлађи председавајући Комитета за дрво пореклом из земаља Југоисточне Европе. У периоду 2002‒2003. године и 2016‒2017. године био је члан тима Владе Републике Србије на изради две стратегије развоја, дрвне и индустрије намештаја Србије.

Ужа научна област

Трговина дрветом и економика прераде дрвета

 

Област истраживања

Трговина дрветом и производима од дрвета; маркетинг и тржиште производа од дрвета; економика дрвне индустрије; менаџмент дрвне биомасе; стратешко планирање и развој у области дрвне и  индустрије намештаја; тржишне и техно-економске анализе; социо-економски аспекти производње и коришћења дрвних биогорива.

Ангажовање у настави

Струковне студије

Основне академске студије

Мастер студије

Специјалистичке студије

Докторске студије

Одабрани научни радови

 • Glavonjić Branko, ⦁ Krajnc Nike,⦁ Palus Hubert, (2015): Development of Wood Pellets Market in South East Europe, THERMAL SCIENCE, vol. 19 br. 3, str. 781‒792. ⦁ http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D⦁ &⦁ samoar=#.WCieqdIrKt8
  http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2015/TSCI150213057G.pdf
 • Oblak⦁ ⦁ Leon⦁ , ⦁ Glavonjić⦁ ⦁ Branko⦁ , (2014):   A Model for the Evaluation of Radio Advertisements for the Sale of Timber Products, DRVNA INDUSTRIJA, vol. 65 br. 4, str. 303‒308.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=#.WCieqdIrKt8
  http://drvnaindustrija.sumfak.hr/pdf/Drv%20Ind%20Vol%2065%204%20Oblak.pdf
 • Glavonjić⦁ ⦁ Branko⦁ , Krajnc Nike, (2013): Woody Biomass Consumption in Montenegro and Its Contribution to the Realization of the National 2020 Renewable Energy Target, THERMAL SCIENCE, vol. 17 br. 4, str. 957‒968.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=#.WCieqdIrKt8
  http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2013/TSCI130607117G.pdf
 • Glavonjić⦁ ⦁ Branko⦁ , Krajnc Nike, (2013): Wood Fuels Consumption in Households in Montenegro, THERMAL SCIENCE, vol. 17 br. 2, str. 323‒332
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=#.WCieqdIrKt8
  http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2013/TSCI130101029G.pdf
 • Glavonjić Branko, Leon Oblak, (2012): Consumption of Woody Biomass in Industry, Commercial, and Public Facilities in Serbia Present State and Possible Contribution to the Share of Renewable Sources in Final Energy Consumption, THERMAL SCIENCE, vol. 16 br. 1, str. 7‒19.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=#.WCieqdIrKt8
  http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2012/TSCI1201007G.pdf
 • Glavonjić Branko, Sretenović Predag, (2011): Ecological and Economic Benefits for Usage of Wood Fuels for Heating Public Facilities in Serbia and Their Contribution to the Climate Change Mitigation, Proceedings Paper, WOOD AND FURNITURE INDUSTRY IN TIMES OF CHANGE – NEW TRENDS AND CHALLENGES, (2012), vol. br. , str. 142‒147.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=&offset=0#.WCioa9IrKt8
 • Glavonjić Branko, (2011): Consumption of Wood Fuels in Households in Serbia – Present State and Possible Contribution to the Climate Change Mitigation , THERMAL SCIENCE, vol. 15 br. 3, str. 571‒585.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=#.WCieqdIrKt8
 • Glavonjić Branko, Vlosky Richard, (2008): Timber-sale systems in the Balkan region , JOURNAL OF FORESTRY, USA, vol. 106 br. 4, str. 206‒213.http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=&offset=1#.WCiksdIrKt8
 • Glavonjić Branko ,  Nešić Milan, Petrović Slavica, Sretenović Predrag, (2008): Benefits and risks for  investing in wood processing and furniture production in Serbia, Proceedings Paper, WOOD PROCESSING AND FURNITURE PRODUCTION IN SOUTH EAST AND CENTRAL EUROPE: INNOVATION AND COMPETITIVENESS, p. 32 ‒ 48.

http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=&offset=1#.WCiksdIrKt8

 • Glavonjić Branko, Vlosky Richard, Borlea Gheorghe, Florian, Petrović Slavica, Sretenović Predrag , (2009): The Wood Products Industry in the Western Balkan Region, FOREST PRODUCTS JOURNAL, USA, vol. 59 br. 10, str. 98‒111.

http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=&offset=1#.WCind9IrKt8