+

Branko Glavonjić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 863
E-mail: branko.glavonjic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 89
Konsultacije: ponedeljak, 17‒18 časova

Rođen 1964. godine u Novoj Varoši. Diplomirao 1988. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirao. U toku studija bio stipendista Univerziteta u Beogradu i Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije. Doktorsku disertaciju odbranio 2000. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu, na kome radi od 1989. godine. Za redovnog profesora izabran je 2009. godine. Mentor je 43 diplomska rada, 2 master rada, 9 specijalističkih radova, 2 magistarska rada i 4 odbranjene doktorske disertacije. Učestvovao sam u realizaciji 17 međunarodnih projekata, 7 nacionalnih projekta koje je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja (od čega je bio rukovodilac 2 projekta), i izradio više od 20 studija i projekata za potrebe preduzeća iz oblasti prerade drveta. Učestvovao na preko 40 domaćih i međunarodnih konferencija i predavanja po pozivu.
Od školske 2003/04. godine izvodi nastavu i na predmetu Trgovina drvetom na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (Bosna i Hercegovina).
Bio je prodekan za finansije Šumarskog fakulteta. Obavljao funkciju predsedavajućeg Veća Odseka za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta u dva mandata. Šef je Katedre za organizaciju i ekonomiku drvne industrije i član Veća biotehničkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Godine 2001. imenovan je od stane Vlade SR Jugoslavije za njenog predstavnika u Komitetu za drvo Ujedinjenih nacija sa sedištem u Ženevi. Ta nominacija potvrđena je od strane Vlade Republike Srbije 2008. godine. Godine 2003. izabran je za člana, a 2006. godine za zamenika rukovodioca Tima specijalista za marketing i tržište drvnih proizvoda pri Komitetu za drvo Ujedinjenih nacija. Na jesenjem zasedanju Komiteta za drvo u Rimu, oktobra 2008. godine, izabran je za predsedavajućeg Komiteta za drvo UNECE/FAO za period 2008‒2010. godine. Bio je najmlađi predsedavajući Komiteta za drvo poreklom iz zemalja Jugoistočne Evrope. U periodu 2002‒2003. godine i 2016‒2017. godine bio je član tima Vlade Republike Srbije na izradi dve strategije razvoja, drvne i industrije nameštaja Srbije.

Uža naučna oblast

Trgovina drvetom i ekonomika prerade drveta

 

Oblast istraživanja

Trgovina drvetom i proizvodima od drveta; marketing i tržište proizvoda od drveta; ekonomika drvne industrije; menadžment drvne biomase; strateško planiranje i razvoj u oblasti drvne i  industrije nameštaja; tržišne i tehno-ekonomske analize; socio-ekonomski aspekti proizvodnje i korišćenja drvnih biogoriva.

Odabrani naučni radovi

 • Glavonjić Branko, ⦁ Krajnc Nike,⦁ Palus Hubert, (2015): Development of Wood Pellets Market in South East Europe, THERMAL SCIENCE, vol. 19 br. 3, str. 781‒792. ⦁ http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D⦁ &⦁ samoar=#.WCieqdIrKt8
  http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2015/TSCI150213057G.pdf
 • Oblak⦁ ⦁ Leon⦁ , ⦁ Glavonjić⦁ ⦁ Branko⦁ , (2014):   A Model for the Evaluation of Radio Advertisements for the Sale of Timber Products, DRVNA INDUSTRIJA, vol. 65 br. 4, str. 303‒308.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=#.WCieqdIrKt8
  http://drvnaindustrija.sumfak.hr/pdf/Drv%20Ind%20Vol%2065%204%20Oblak.pdf
 • Glavonjić⦁ ⦁ Branko⦁ , Krajnc Nike, (2013): Woody Biomass Consumption in Montenegro and Its Contribution to the Realization of the National 2020 Renewable Energy Target, THERMAL SCIENCE, vol. 17 br. 4, str. 957‒968.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=#.WCieqdIrKt8
  http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2013/TSCI130607117G.pdf
 • Glavonjić⦁ ⦁ Branko⦁ , Krajnc Nike, (2013): Wood Fuels Consumption in Households in Montenegro, THERMAL SCIENCE, vol. 17 br. 2, str. 323‒332
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=#.WCieqdIrKt8
  http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2013/TSCI130101029G.pdf
 • Glavonjić Branko, Leon Oblak, (2012): Consumption of Woody Biomass in Industry, Commercial, and Public Facilities in Serbia Present State and Possible Contribution to the Share of Renewable Sources in Final Energy Consumption, THERMAL SCIENCE, vol. 16 br. 1, str. 7‒19.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=#.WCieqdIrKt8
  http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2012/TSCI1201007G.pdf
 • Glavonjić Branko, Sretenović Predag, (2011): Ecological and Economic Benefits for Usage of Wood Fuels for Heating Public Facilities in Serbia and Their Contribution to the Climate Change Mitigation, Proceedings Paper, WOOD AND FURNITURE INDUSTRY IN TIMES OF CHANGE – NEW TRENDS AND CHALLENGES, (2012), vol. br. , str. 142‒147.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=&offset=0#.WCioa9IrKt8
 • Glavonjić Branko, (2011): Consumption of Wood Fuels in Households in Serbia – Present State and Possible Contribution to the Climate Change Mitigation , THERMAL SCIENCE, vol. 15 br. 3, str. 571‒585.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=#.WCieqdIrKt8
 • Glavonjić Branko, Vlosky Richard, (2008): Timber-sale systems in the Balkan region , JOURNAL OF FORESTRY, USA, vol. 106 br. 4, str. 206‒213.http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=&offset=1#.WCiksdIrKt8
 • Glavonjić Branko ,  Nešić Milan, Petrović Slavica, Sretenović Predrag, (2008): Benefits and risks for  investing in wood processing and furniture production in Serbia, Proceedings Paper, WOOD PROCESSING AND FURNITURE PRODUCTION IN SOUTH EAST AND CENTRAL EUROPE: INNOVATION AND COMPETITIVENESS, p. 32 ‒ 48.

http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=&offset=1#.WCiksdIrKt8

 • Glavonjić Branko, Vlosky Richard, Borlea Gheorghe, Florian, Petrović Slavica, Sretenović Predrag , (2009): The Wood Products Industry in the Western Balkan Region, FOREST PRODUCTS JOURNAL, USA, vol. 59 br. 10, str. 98‒111.

http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Glavonjic%20Branko%20D&samoar=&offset=1#.WCind9IrKt8