+

Branko Mišić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 900
E-mail: branko.misic@sfb.bg.ac.rs

Branko Stajić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 857
E-mail: branko.stajic@sfb.bg.ac.rs

Vaso Ivetić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 874
E-mail: vaso.ivetic@sfb.bg.ac.rs

Vela Jankov

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 803
E-mail: vela.jankov@sfb.bg.ac.rs

Vesna Golubović Ćurguz

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 953
E-mail: vesna.curguz@sfb.bg.ac.rs

Vesna Đukić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 957
E-mail: vesna.djukic@sfb.bg.ac.rs

Vesna Nikolić Jokanović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 876
E-mail: vesna.nikolic@sfb.bg.ac.rs

Violeta Babić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 896
E-mail: violeta.babic@sfb.bg.ac.rs

Vladan Ivetić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 873
E-mail: vladan.ivetic@sfb.bg.ac.rs

Vladan Lukić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 807
E-mail: vladan.lukic@sfb.bg.ac.rs

Vladimir Ćirović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 831
E-mail: vladimir.cirovic@sfb.bg.ac.rs

Vladislav Zdravković

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 822
E-mail: vladislav.zdravkovic@sfb.bg.ac.rs

Vladislava Mihailović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 945
E-mail: vladislava.mihailovic@sfb.bg.ac.rs

Vojislav Đeković

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 950
E-mail: vojislav.djekovic@sfb.bg.ac.rs

Vukan Lavadinović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 849
E-mail: vukan.lavadinovic@sfb.bg.ac.rs

Vukašin Milčanović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 851
E-mail: vukasin.milcanovic@sfb.bg.ac.rs

Vukašin Rončević

Istraživač pripravnik
Telefon:
E-mail: vukasin.roncevic@sfb.bg.ac.rs

Goran Milić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 820
E-mail: goran.milic@sfb.bg.ac.rs

Goran Milutinović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 816
E-mail: goran.milutinovic@sfb.bg.ac.rs

Goran Cvjetićanin

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 828
E-mail: goran.cvjeticanin@sfb.bg.ac.rs