+

Милорад Даниловић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 834
Е-маил: milorad.danilovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 65
Консултације: понедељак, 12‒14 часова; среда 12‒14 часова

Милорад Даниловић је на Одсеку за шумарство Шумарског факултета Универзитета у Београду дипломирао 1991. године. Након дипломирања се запослио у Шумарији Грачац, да би од 1997. године био ангажован на Шумарском факултету као асистент приправник. На матичном факултету је одбранио магистарски рад 2000. године и одмах следеће године изабран у асистента на предмету Искоришћавање шума. Докторат је одбранио 2006. године и исте године изабран у звање доцента. У 2011. години је изабран за ванредног професора а 2016. године за редовног професора. Радио је као гостујући професор на Шумарском факултету Универзитета у Бања Луци у периоду 2012-2015. године. Бави се проблематиком коришћења шума, механизације у шумарству, отварања шума и коришћењем шумске биомасе. Ангажован је у настави на основним, мастер и докторским студијама. У својој досадашњој научној каријери самостално или у сарадњи са другим ауторима публиковао је или саопштио на међународним или домаћим скуповима 116 радова. Коаутор је практикума из предмета Искоришћавање шума и аутор уџбеника Коришћење недрвних шумских производа. Учествовао је у изради три монографије.; руководио на 9 и учествовао на 17 домаћих и међународних научноистраживачких пројеката.  Био је ментор и члан комисије за израду и одбрану више од 50 мастер радова, 6 магистарских радова и руководи израдом 4 докторске дисертације. Заменик је шефа Одсека за шумарство, шеф Катедре Искоришћавања шума, руководилац основних студија и управник ЦННО. Члан је већег броја међународних и националних организација. 

Област истраживања

 • Искоришћавање шума
 • Механизација у шумарству
 • Шумска биомаса за енергију
 • Отварање шума

Одабрани научни радови

 1. Danilovic, M. (2011):Study of the quality factors in the poplar plantations Populus×euramericana ‘I-214’ from the aspect of implementing national and european round wood quality standards. Wood Research 56 (3):413-428.
 2. Danilović, M, Antonić,S., Đorđević., Z., .Vojvodić, P. (2016): Forest utilization-related occupational injuries in the area of the feSremska Mitrovica“,Šumarski list, 11-12.
 3. Danilović M., Kosovski M., Gačić D., Stojnić D., Antonić S. (2015). Damage to residual trees and regeneration during felling and timber extraction in mixed and pure beech stand. Šumarski list. 5-6:253-262.
 4. Danilović M, Grujović D., Milovanović B., Karić S. (2014):Ocjena modificirane poludeblovne metode listača sa dijelovima krošnje. Nova mehanizacija šumarstva.Volume 35:35-50.
 5. Даниловић М., Поје А. Карић С. (2014). Оптерећење трактористе буком при привлачењу дрвних сортимената адаптираним пољопривредним трактором у брдско-планинским пределима. Гласник Шумарског факултета 110:45-58.
 6. Danilović M., Stojnić D., Vasiljević V,. Gačić D. (2013):Biomass from short rotation energy plantation of black locust on tailing dump of „field B“ open pit in „Kolubara“ mining basin. Nova mehanizacija šumarstva.Volume 34:11-21.
 7. Danilović M., Tomašević I., Gačić D. (2011): Efficiency of John Deere 1470D ECO III Harvester in Poplar Plantations. Croatian journal of forest engineering 32(2):533-549.
 8. Даниловић М, Гачић Д. (2014) Одрживо коришћење шумских и ловних ресурса. Гласник Шумарског факултета. Специјално издање поводом научног скупа-Шуме Србије и одрживи развој. 25-51.
 9. Danilović M., Ljubojević D. (2013): Otvaranje šuma sekundarnom mrežom šumskih puteva, Glasnik Šumarskog fakulteta 108, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd (25-38).
 10. Stefanović, B., Stojnić, D., Danilović, M. (2015). Multi-criteria forest road network planning in fire-prone environment: a case study in Serbia, Journal of Environmental Planning and Management.Vol. 59 (5): 911-926.