+

Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa

Misija i vizija

Kroz sva tri nivoa studija, realizacijom naučnih istraživanja i proširenjem informisanja javnosti, jačamo sposobnost za timski rad, razvijamo saradnju i ostvarujemo zajedničke interese sa ekološkim, biološkim i tehničkim sistemima. Negujemo i jačamo čvrste veze koje imamo sa vodoprivrednim, poljoprivrednim i šumarskim organizacijama, organizacijama koje se bave zaštitom vodnih i zemljišnih resursa i prirodnih resursa sa njima povezanim, zaštitom životne sredine i društvenom zajednicom.

Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa teži da postane nacionalni centar u oblasti visokog obrazovanja i integrisanih istraživanja u programima iz svoje oblasti.


 

Ciljevi

Osnovni cilj Studijskog programa je osposobljavanje kandidata za rešavanje kompleksa problema u vezi sa zemljištem i vodama kao osnovnim prirodnim resursima od kojih zavisi celokupni razvoj društva.

Pojedinačni ciljevi studija su:

  1. Podsticajna, multidisciplinarna nastava, koja kombinuje ekološke/biološke i klasične inženjerske discipline;
  2. Razumevanje temeljnih principa inženjeringa i nauke;
  3. Poznavanje faktora koji utiču na sisteme projektovanja i donošenje odluka, kao što su ograničenost resursa, ograničenja sistema i prepoznavanje inženjerskih problema koje treba rešiti;
  4. Obezbeđivanje visokokvalifikovanih stručnjaka, koji će biti sposobni da utiču na primenu ekoloških principa u inženjerskim poslovima u privrednim oblastima (vodoprivredi, šumarstvu, poljoprivredi), bilo da rade u organizacijama koje upravljaju prirodnim resursima, kompanijama koje pružaju savetodavne usluge u oblasti ekološkog inženjeringa ili vladinim agencijama.

 Strategija

Posvećenost mladim ljudima željnim znanja, ljubav prema prirodi i znanje u funkciji razvoja društva koje obezbeđuje zaštitu životne sredine – ono su što spaja sve ljude sa Odseka za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa su studije modernog doba, čiji dalji razvoj ima izuzetan značaj za čoveka i čitav svet. Naš odsek obezbeđuje najviši nivo znanja, zahvaljujući vrhunskim stručnjacima, savremenim programima, oglednoj i terenskoj nastavi. Spajajući ekologiju i inženjering, bavimo se praćenjem, oblikovanjem i izgradnjom ekosistema.

Mi mirimo prirodu i društvo, analiziramo i rešavamo probleme u oblasti voda, zemljišta, flore i vegetacije. Zato su studije ekološkog inženjeringa izuzetno značajne za društveni i privredni razvoj Srbije u 21 veku. Ovo se posebno odnosi na vodne, ali i na zemljišne resurse brdsko-planinskog područja, koji čine bazu za proizvodnju biološki bezbedne hrane u nezagađenoj prirodnoj sredini. Značaj ekološkog inženjeringa ogleda se i u tome što se zaštita i očuvanje vodnih i zemljišnih resursa zasniva na usklađivanju razvoja poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa kooperativnim i inovativnim pristupom obezbeđuje pretpostavke za uspeh svojih studijskih programa. Prioritetne strateške aktivnosti razvoja Odseka u narednom periodu su: dalji razvoj i preciziranje studijskog programa osnovnih studija; dalji razvoj programa master studija; razvoj programa doktorskih studija; razvoj programa istraživanja, profesionalne obuke i drugih programa obrazovanja; poboljšanje efikasnosti i odgovornosti; promocija i širenje rezultata u svim navedenim oblastima.

Nastavnici i saradnici

Grozdana Gajić

Redovni profesor