+

Основне академске студије

КУРИКУЛУМ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Назив предмета Фонд
часова
ЕСПБ
I година
I семестар
Математика 3+3 7
Техничка физика 3+3 7
Хемија 3+3 7
Анатомија дрвета 3+3 8
Страни језик 1: 4+0 4
Енглески
Немачки
Француски
Руски
Укупан фонд часова и ЕСПБ бодова у семестру 16+12 33
 II семестар
 Техничка механика  3+3  7
 Нацртна геометрија са техничким цртањем  3+5 7
 Хемија дрвета  3+3 8
 Страни језик 2:  4+0 4
 Енглески
Немачки
Француски
Руски
Укупан фонд часова и ЕСПБ бодова у семестру 13+11 27
II година
III семестар
Машинство са индустријском енергетиком  3+2  6
Својства дрвета 3+3 7
Познавање материјала 3+3 7
Аутоматизација у производњи намештаја и производа од дрвета 2+2 6
Изборни предмет 1: 2+2 6
1. Инжењерска графика
2. Пнеуматика и хидраулика у дрвној индустрији
3. Сигурност на раду
4. Примењена електротехника у дрвној индустрији
 Укупан фонд часова и ЕСПБ бодова у семестру  13+12  32
 IV семестар
 Конструкције намештаја и производа од дрвета 3+5  8
Унутрашњи транспорт  3+3   6
Хидротермичка обрада дрвета 3+3  7
Заштита дрвета 3+3 7
Укупан фонд часова и ЕСПБ бодова у семестру 12+14  28
III година
V семестар
Машине и алати за обраду дрвета 3+3  6
Иверице, влакнатице и дрвнопластичне масе 3+3 6
Пројектовање намештаја и производа од дрвeта 2+4 6
Изборни предмет 2 2+2 6
Изборни предмет 3 2+2 6
Изборна група – ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА:
1. Хемијска прерада дрвета
2. Енергетика у дрвној индустрији
3. Технолошка својства дрвета
4. Теоријске основе лепљења дрвета
Изборна група – ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА:
1. Дизајн
2. Маркетинг производа од дрвета
3. Технолошка својства дрвета
Изборна група – МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА:
1. Дизајн
2. Маркетинг производа од дрвета
3. Операциона истраживања
Укупан фонд часова и ЕСПБ бодова у семестру 12+14 30
VI семестар
Фурнири и слојевите плоче 3+3 6
Прерада дрвета на пиланама 3+3 6
Изборни предмет 4 2+2 6
Изборни предмет 5 2+2 6
Изборни предмет 6 2+2 6
Изборна група ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА:
1. Технологије производње кућа од дрвета
2. Технологије производње грађевинске столарије
3. Технологије инжењерских производа од масивног дрвета
4. Лепљење у финалној преради дрвета
5. Екологија у дрвној индустрији
Изборна група – ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА:
1. Пројектовање елемената за опремање ентеријера
2. Технологије инжењерских производа од масивног дрвета
3. Организација простора
4. Екологија у дрвној индустрији
 Изборна група – МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА:
1. Предузетништво у дрвној индустрији
2. Пословне финансије
3. Пословно право
4. Менаџмент дрвне биомасе
5. Екологија у дрвној индустрији
Укупан фонд часова и ЕСПБ бодова у семестру 12+12 30
IV година
VII семестар
Финална прерада дрвета 3+3 6
Површинска обрада дрвета 3+3 6
Организација производње у дрвној индустрији 3+3 6
Економика дрвне индустрије 3+3 6
Изборни предмет 7 2+1 6
Изборна група ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА:
1. Управљање квалитетом у дрвној индустрији
2. Тапацирани намештај
3. Tехнологија допунских производа примарне прераде дрвета
Изборна група – ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА:
1. Управљање квалитетом у дрвној индустрији
2. Тапацирани намештај
Изборна група – МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА:
1. Управљање квалитетом у дрвној индустрији
2. Производни системи у дрвној индустрији
Укупан фонд часова и ЕСПБ бодова у семестру 14+13 30
VIII Семестар
 Трговина дрветом и производима од дрвета 3+3 6
Управљање производњом у дрвној индустрији 3+3 6
Пројектовање предузећа у дрвној индустрији 3+3 6
Изборни предмет 8 3+3 6
 Изборна група ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА:
1. Композитни производи од дрвета
2. Менаџмент предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета
Изборна група – ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА:
1. Пројектовање ентеријера
2. Менаџмент предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета
3. Композитни производи од дрвета
 Изборна група – МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА:
 1. Менаџмент предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета
2. Управљање пројектима и инвестицијама
Дипломски рад 6
Укупан фонд часова и ЕСПБ бодова у семестру 12+12 30