+

Чланови Катедре

Шеф Катедре: др Владислав Здравковић, ванр. проф.
Заменик шефа Катедре: др Горан Милић, ванр. проф.
Секретар Катедре: дипл. инж. Горан Цвјетићанин

Остали чланови Катедре:

Чланови Катедре ‒ ненаставно особље:

  • дипл. инж. Бојана Станковић, лаборант
  • инж. Предраг Станковић, лаборант