+

Институт за шуме и шумарство

По Статуту шумарског факултета од 28.12.2011. године на одсеку шумарство основан је Институт за шуме и шумарство.  Делатност Института за шуме и шумарство је да планира, иницира и реализује истраживачке и развојне пројекте, предлаже научно-истраживачке програме и пројекте и обавља трансфер технологија и обавља реализацију истих. У саставу Института за шуме и шумарство налазе се центри и лабораторије. Центри на Институту за шуме и шумарство су: за биотехнику, за мониторинг, прикупљање и обраду података из области гајења шума; за мониторинг, инвентуру и планирање газдовања шумама; за мониторинг и конверзацију шумских генетичких ресурса; за искоришћавање шума, за мониторинг здравственог стања шума и центар за истраживање шумских пожара. Лабораторије у саставу Института за шуме и шумарство су: за истраживање прираста и биомониторинг; за ловство; за планирање и развој информационих система у шумарству; за ботанику и анатомију дрвета; за геодезију; за ентомологију; за фитопатологију; за семенарство; микропропагацију; за културу ткива испитивање семена и садница. Управник Институт за шуме и шумарство је др Владан Иветић, ванредни професор.


За организовање и извођење наставе, научно-истраживачког и експериоменталног рада студената, сарадника и наставника на Шумарском факултету је организован центар за наставно-научне објекте (ЦННО) у оквиру којег се налазе наставне базе  „Гоч“ и „Мајданпечка Домена“. Намена наставних база је остваривање програма и плана наставе и науке из основних академских, специјалистичких и докторских студија за потребе Факултета и других чланица Универзитета и обухвата: школску праксу, теренску наставу и производну праксу. У оквиру наставних база, Факултет организује и обезбеђује поред наставе и научно-истраживачког рада и пружање услуга у исхрани и смештају студената за време извођења теренске наставе. Управник Центара за наставно-научне објекте је др Милорад Даниловић, редовни професор.