+

Литература

Студенти имају приступ фонду библиотеке Шумарског факултета од преко 60.000 библиотечких јединица, са више од 15.000 наслова књига и око 1.000 наслова часописа. У скриптарници факултета постоји списак  литературе (уџбеника и практикума) за спремање испита.