+

Сарадња

Одсек за шумарство има сарадњу са многобројним образовним и научним међународним и националним институцијама.

Сарадња је остварена између осталих, са следећим образовним и научним међународним иституцијама:

  • Универзите „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Шумарски факултет, Скопје, Македонија,
  • Lomonosov University, Geography Dept., Moscow, Russia;
  • Albert Ludwig University, Faculty of Forestry, Freiburg, Germany.

Националне институције са којима Одсек има развијену сарадњу су следеће:

  • Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме ‒ Финансијска подршка за учешће на пројектима.
  • Министарство просвете, науке и технолошког развоја – финансирање научноистраживачких пројеката, суфинансирање међународних конференција, суфинансирање учешћа на међународним конференцијама.
  • Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет – заједничко учешће истраживача на националним пројектима.
  • Институт за шумарство, Београд ‒ заједничко учешће истраживача на националним пројектима, израде магистарских и докторских теза на факултету.
  • Град Београд ‒ Секретаријат за заштиту животне средине ‒ финансирање пројеката.
  • ЈП „Србијашуме” ‒ финансијска подршка за учешће на пројектима, логистичка подршка истраживачима на пројектима.
  • ЈП „Војводинашуме” ‒ финансијска подршка за учешће на пројектима, логистичка подршка истраживачима на пројектима.