+

Pejzažna arhitektura (2021)

STUDIJSKI PROGRAM MASTER AKADEMSKIH STUDIJA PEJAZAŽNA ARHITEKTURA (60 ESPB)
akreditovan 2021. godine i počinje sa izvođenjem od školske 2021./2022. godine. Uverenje o akreditaciji.

Izborno područje – modul: UPRAVLJANJE PREDELIMA I ZAŠTITA PRIRODE

Redni Broj Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Fond časova Obavezni/
Izborn
ESPB
Izborno područje – modul: UPRAVLJANJE PREDELIMA I ZAŠTITA PRIRODE
1. 20.PA2101 Upravljanje predelima i zaštita prirode – projekat I 4+4 Obavezni 12
2. 20.PA2110 Izborna pozicija 1 (bira se 3 od 7 ) I 6+6   18
  20.PA2111 Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima I 2+2 Izborni 6
  20.PA2112 Revegetacija predela I 2+2 Izborni 6
  20.PA2113 Tehnologija biljne proizvodnje I 2+2 Izborni 6
  20.PA2114 Integralna zaštita biljaka u zelenoj infrastrukturi I
2+2
Izborni 6
  20.PA2115 Vegetacija i klimatske promene I
2+2
Izborni 6
  20.PA2315 Isceliteljski vrtovi I
2+2
Izborni 6
  20.PA2214 Rekultivacija oštećenih zemljišta u pejzažnoj arhitekturi I
2+2
Izborni 6
3. 20.PA2001 Studijski istraživački rad II   Obavezni 10
4. 20.PA2002 Stručna praksa i praktičan rad
II   Obavezni 5
5. 20.PA2003 Završni rad-studijsko-istraživački rad II   Obavezni 5
6. 20.PA2004 Završni rad-izrada i odbrana II   Obavezni 10
UKUPNO 30 30   60

Izborno područje – modul: PEJZAŽNI INŽENJERING

Redni Broj Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Fond časova Obavezni/
Izborn
ESPB
Izborno područje – modul: PEJZAŽNI INŽENJERING
1. 20.PA2201 Upravljanje zelenilom grada – studio I 4+4 Obavezni 12
2. 20.PA2210 Izborna pozicija 1 (bira se 3 od 6 ) I 6+6   18
  20.PA2211 Ukrasni kultivari drvenastih biljaka I 2+2 Izborni 6
  20.PA2212 Sportske i rekreativne površine I 2+2 Izborni 6
  20.PA2213 Organizacija izvođenja radova u pejzažnom inženjeringu I 2+2 Izborni 6
  20.PA2214 Rekultivacija oštećenih zemljišta u pejzažnoj arhitekturi I
2+2
Izborni 6
  20.PA2215 Pejzažnoinženjerske konstrukcije I
2+2
Izborni 6
  20.PA2114 Integralna zaštita biljaka u zelenoj infrastrukturi I
2+2
Izborni 6
3. 20.PA2001 Studijski istraživački rad II   Obavezni 10
4. 20.PA2002 Stručna praksa i praktičan rad
II   Obavezni 5
5. 20.PA2003 Završni rad-studijsko-istraživački rad II   Obavezni 5
6. 20.PA2004 Završni rad-izrada i odbrana II   Obavezni 10
UKUPNO 30 30   60

Izborno područje – modul: PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE U PEJZAŽNOJ ARHITEKTURI

Redni Broj Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Fond časova Obavezni/
Izborn
ESPB
Izborno područje – modul: PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE U PEJZAŽNOJ ARHITEKTURI
1. 20.PA2301 Planersko-projektantski studio I 4+4 Obavezni 12
2. 20.PA2310 Izborna pozicija 1 (bira se 3 od 8 ) I 6+6   18
  20.PA2311 Urbani pejzaž: istraživanje i razumevanje I 2+2 Izborni 6
  20.PA2312 Istorija i konzervacija u pejzažnoj arhitekturi I 2+2 Izborni 6
  20.PA2313 Oblikovanje otvorenih gradskih prostora I 2+2 Izborni 6
  20.PA2314 Kulturni predeo I
2+2
Izborni 6
  20.PA2315 Isceliteljski vrtovi I
2+2
Izborni 6
  20.PA2316 Digitalna vizuelizacija u pejzažnoj arhitekturi I
2+2
Izborni 6
  20.PA2115 Vegetacija i klimatske promen  I  2+2 Izborni 6
  20.PA2215 Pejzažnoinženjerske konstrukcije  I 2+2
Izborni 6
3. 20.PA2001 Studijski istraživački rad II   Obavezni 10
4. 20.PA2002 Stručna praksa i praktičan rad
II   Obavezni 5
5. 20.PA2003 Završni rad-studijsko-istraživački rad II   Obavezni 5
6. 20.PA2004 Završni rad-izrada i odbrana II   Obavezni 10
UKUPNO 30 30   60