+

Smiljana Jakšić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 836
E-mail: smiljana.jaksic@sfb.bg.ac.rs

Snežana Belanović Simić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 949
E-mail: snezana.belanovic@sfb.bg.ac.rs

Snežana Mudrinić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 909
E-mail: snezana.mudrinic@sfb.bg.ac.rs

Snežana Obradović

Naučni saradnik
Telefon: +381 (11) 3053 931
E-mail: snezana.obradovic@sfb.bg.a.rs

Srđan Svrzić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 879
E-mail: srdjan.svrzic@sfb.bg.ac.rs

Suzana Gavrilović

Istraživač saradnik
Telefon: +381 (11) 3053 913
E-mail: suzana.gavrilovic@sfb.bg.ac.rs

Tanja Palija

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 825
E-mail: tanja.palija@sfb.bg.ac.rs

Tijana Vulević

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 901
E-mail: tijana.andrijanic@sfb.bg.ac.rs

Uroš Perišić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 803
E-mail: uros.perisic@sfb.bg.ac.rs

Čedomir Marković

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 881
E-mail: cedomir.markovic@sfb.bg.ac.rs

Čepić Slavica

Istraživač saradnik
Telefon:
E-mail: slavica.cepic@sfb.bg.ac.rs