+

Бранко Кањевац

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 803
Е-маил: branko.kanjevac@sfb.bg.ac.rs

Бранко Стајић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 857
Е-маил: branko.stajic@sfb.bg.ac.rs

Весна Голубовић Ћургуз

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 953
Е-маил: vesna.curguz@sfb.bg.ac.rs

Весна Ђукић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 957
Е-маил: vesna.djukic@sfb.bg.ac.rs

Весна Николић Јокановић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 876
Е-маил: vesna.nikolic@sfb.bg.ac.rs

Виолета Бабић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 896
Е-маил: violeta.babic@sfb.bg.ac.rs

Владан Иветић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 873; +381 64 2383584
Е-маил: vladan.ivetic@sfb.bg.ac.rs

Владан Лукић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 807
Е-маил: vladan.lukic@sfb.bg.ac.rs

Владимир Пуђа

Сарадник у високом образовању
Телефон:
Е-маил: vladimir.pudja@sfb.bg.ac.rs

Владислав Здравковић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 822
Е-маил: vladislav.zdravkovic@sfb.bg.ac.rs

Владислава Михаиловић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 945
Е-маил: vladislava.mihailovic@sfb.bg.ac.rs

Војислав Ђековић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 950
Е-маил: vojislav.djekovic@sfb.bg.ac.rs

Вукан Лавадиновић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 849
Е-маил: vukan.lavadinovic@sfb.bg.ac.rs

Вукашин Милчановић

Асистент са докторатом
Телефон: +381 (11) 3053 851
Е-маил: vukasin.milcanovic@sfb.bg.ac.rs

Горан Милић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 820
Е-маил: goran.milic@sfb.bg.ac.rs

Горан Цвјетићанин

Стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
Телефон: +381 (11) 3053 828
Е-маил: goran.cvjeticanin@sfb.bg.ac.rs

Гордана Ђукановић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 838
Е-маил: gordana.djukanovic@sfb.bg.ac.rs

Гордана Петковић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 920
Е-маил: gordana.petkovic@sfb.bg.ac.rs

Гордана Петровић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 893
Е-маил: gordana.petrovic@sfb.bg.ac.rs

Гордана Стијепчић

Стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
Телефон: +381 (11) 3053 912
Е-маил: gordana.stijepcic@sfb.bg.ac.rs