+

Gordana Đukanović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 838
E-mail: gordana.djukanovic@sfb.bg.ac.rs

Gordana Petković

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 920
E-mail: gordana.petkovic@sfb.bg.ac.rs

Gordana Petrović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 893
E-mail: gordana.petrovic@sfb.bg.ac.rs

Gordana Stijepčić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 912
E-mail: gordana.stijepcic@sfb.bg.ac.rs

Grozdana Gajić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 944
E-mail: grozdana.gajic@sfb.bg.ac.rs

Damjan Pantić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 867
E-mail: damjan.pantic@sfb.bg.ac.rs

Danijela Đunisijević Bojović

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 967
E-mail: danijela.djunisijevic-bojovic@sfb.bg.ac.rs

Dejan Skočajić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 808
E-mail: dejan.skocajic@sfb.bg.ac.rs

Dragan Borota

Asistent sa doktoratom
Telefon: +381 (11) 3053 868
E-mail: dragan.borota@sfb.bg.ac.rs

Dragan Vujičić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 808
E-mail: dragan.vujicic@sfb.bg.ac.rs

Dragan Gačić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 865
E-mail: dragan.gacic@sfb.bg.ac.rs

Dragan Karadžić

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 884
E-mail: dragan.karadzic@sfb.bg.ac.rs

Dragan Nonić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 858
E-mail: dragan.nonic@sfb.bg.ac.rs

Dragana Ilić

Nastavnik stranog jezika
Telefon: +381 (11) 3053 940
E-mail: dragana.ilic@sfb.bg.ac.rs

Dragana Skočajić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 869
E-mail: dragana.skocajic@sfb.bg.ac.rs

Dragana Ćorović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 808
E-mail: dragana.corovic@sfb.bg.ac.rs

Dragana Čavlović

Naučni saradnik
Telefon: +381 (11) 3053 983
E-mail: dragana.cavlovic@sfb.bg.ac.rs

Dragica Obratov-Petković

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 906
E-mail: dragica.obratov-petkovic@sfb.bg.ac.rs

Dragica Vilotić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 843
E-mail: dragica.vilotic@sfb.bg.ac.rs

Dragica Stanković

Naučni savetnik
Telefon: +381 (11) 3053 907
E-mail: dragica.stankovic@sfb.bg.ac.rs