+

Предмети Катедре

Основне академске студије

Обавезни предмети

Изборни предмети

 

Мастер студије

Обавезни предмети

 • Наука о дрвету

Изборни предмети

 • Својства и примена инжењерских производа од масивног дрвета
 • Техничка својства грађевинског дрвета
 • Савремени дрвни производи у градитељству
 • Модификације дрвета
 • Квалитет сировине, фурнира и производа од фурнира
 • Сушење дрвета
 • Квалитет сировине и пиланских производа
 • Планирање и програмирање производње на пиланама
 • Методе градње дрветом
 • Обликовање и технике спајања дрвних конструкција

 

Докторске студије

 • Својства дрвета
 • Недеструктивни методи испитивања својстава дрвета
 • Реологија дрвета
 • Теорије сушења дрвета
 • Прерада дрвета на пиланама
 • Фурнири и слојевите плоче

 

Струковне студије

 • Обавезни предмети
 • Анатомија и хемија дрвета
 • Својства дрвета
 • Сушење и парење дрвета

Изборни предмети

 • Прерада дрвета на пиланама
 • Фурнири и слојевите плоче