+

Predmeti Katedre

Osnovne akademske studije

Obavezni predmeti

Izborni predmeti

 

Master studije

Obavezni predmeti

 • Nauka o drvetu

Izborni predmeti

 • Svojstva i primena inženjerskih proizvoda od masivnog drveta
 • Tehnička svojstva građevinskog drveta
 • Savremeni drvni proizvodi u graditeljstvu
 • Modifikacije drveta
 • Kvalitet sirovine, furnira i proizvoda od furnira
 • Sušenje drveta
 • Kvalitet sirovine i pilanskih proizvoda
 • Planiranje i programiranje proizvodnje na pilanama
 • Metode gradnje drvetom
 • Oblikovanje i tehnike spajanja drvnih konstrukcija

 

Doktorske studije

 • Svojstva drveta
 • Nedestruktivni metodi ispitivanja svojstava drveta
 • Reologija drveta
 • Teorije sušenja drveta
 • Prerada drveta na pilanama
 • Furniri i slojevite ploče

 

Strukovne studije

 • Obavezni predmeti
 • Anatomija i hemija drveta
 • Svojstva drveta
 • Sušenje i parenje drveta

Izborni predmeti

 • Prerada drveta na pilanama
 • Furniri i slojevite ploče