+

Гроздана Гајић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 944
Е-маил: grozdana.gajic@sfb.bg.ac.rs

Дамјан Пантић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 867
Е-маил: damjan.pantic@sfb.bg.ac.rs

Данијела Ђунисијевић Бојовић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 967
Е-маил: danijela.djunisijevic-bojovic@sfb.bg.ac.rs

Дејан Скочајић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 853
Е-маил: dejan.skocajic@sfb.bg.ac.rs

Драган Борота

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 868
Е-маил: dragan.borota@sfb.bg.ac.rs

Драган Вујичић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 808
Е-маил: dragan.vujicic@sfb.bg.ac.rs

Драган Гачић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 865
Е-маил: dragan.gacic@sfb.bg.ac.rs

Драган Караџић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 884
Е-маил: dragan.karadzic@sfb.bg.ac.rs

Драган Нонић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 858
Е-маил: dragan.nonic@sfb.bg.ac.rs

Драгана Илић

Наставник страног језика
Телефон: +381 (11) 3053 940
Е-маил: dragana.ilic@sfb.bg.ac.rs

Драгана Скочајић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 941
Е-маил: dragana.skocajic@sfb.bg.ac.rs

Драгана Ћоровић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 808
Е-маил: dragana.corovic@sfb.bg.ac.rs

Драгана Чавловић

Научни сарадник
Телефон: +381 (11) 3053 983
Е-маил: dragana.cavlovic@sfb.bg.ac.rs

Драгица Oбратов-Петковић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 906
Е-маил: dragica.obratov-petkovic@sfb.bg.ac.rs

Драгица Вилотић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 843
Е-маил: dragica.vilotic@sfb.bg.ac.rs

Драгица Станковић

Научни саветник
Телефон: +381 (11) 3053 907
Е-маил: dragica.stankovic@sfb.bg.ac.rs

Драгољуб Ивковић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 840
Е-маил: dragoljub.ivkovic@sfb.bg.ac.rs

Драгомир Грујовић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 855
Е-маил: dragomir.grujovic@sfb.bg.ac.rs

Душан Јокановић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 843
Е-маил: dusan.jokanovic@sfb.bg.ac.rs

Душан Стојнић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 832
Е-маил: dusan.stojnic@sfb.bg.ac.rs