+

Delatnost

Delatnost Odseka za šumarstvo preuzeta je iz Statuta Univerziteta u Beogradu-Šumarskog fakulteta od 28.12.2011. godine.  Kao osnovne delatnosti Fakulteta, a samim tim i Odseka za šumarstvo su: visoko obrazovanje, naučnoistraživački rad i druge delatnosti u cilju komercijalizacije rezultata naučnoistraživačkog rada Fakulteta.

Delatnosti Odseka za šumarstvo u okviru Šumarskog fakulteta su:

85.42 Visoko obrazovanje
85.59 Ostalo obrazovanje
85.60 Pomoćne obrazovne delatnosti
72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
01.19 Gajenje jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka
01.24 Gajenje jabučastog i koštuničavog voća
01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgričastog voća
01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja
01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
01.30 Gajenje sadnog materijala
01.64 Dorada semena
01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
02.20 Seča drveća
02.30 Sakupljanje šumskih plodova
02.40 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
03.12 Slatkovodni ribolov
71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
71.20 Tehničko ispitivanje i analize
72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
91.04 Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti
94.12 Delatnosti strukovnih udruženja 

– Usluge u spoljnotrgovinskom prometu Šumarskog fakulteta, a samim tim i Odseka za šumarstvo su:

– izrada ekspertiza i studija, istraživanje tržišta, investicionih programa, prostornih i urbanističkih planova i projekata, idejnih, glavnih i detaljnih projekata i investiciono-tehničke dokumentacije, licitacionih elaborata;

– organizacija izgradnje kompletnih objekata (inženjering) izvođački inženjering i savetodavni (konslating) inženjering;

– usluge istraživanja-naučno istraživački rad i istraživačko-razvojni rad, usluge sertifikacionih tela, kontrolnih organizacija, laboratorija i centara fakulteta;

– ostali poslovi u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju.

Šumarski fakultet i odsek za šumarstvo kao njegov sastavni deo obavlja i druge poslove koji su u funkciji njihove delatnosti, u skladu sa zakonom i Statutom.