+

Predmeti Katedre

Osnovne studije

Obavezni predmeti

Izborni predmeti

Master studije

Doktorske studije

  • Metodologija NIR-a
  • Interakcija obradnog i alatnog materijala u preradi drveta
  • Mašine i uređaji u preradi drveta
  • Energetika drvne industrije
  • Sistemi automatskog upravljanja u preradi drveta
  • Transport i skladištenje čvrstih materijala u drvnoj industriji
  • Dinamičko modeliranje procesa za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta
  • Vibro-akustična dijagnostika sistema i procesa