+

Olivera Košanin

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 981
E-mail: olivera.kosanin@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 132
Konsultacije: ponedeljak i četvrtak, 10.00-12.00 časova

Dr Olivera Košanin je rođena 25.10.1968. godine u Krupnju, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1987/88., a diplomirala 1992. godine, sa prosečnom ocenom 9,50, kao najbolji diplomirani student generacije. Aprila 1993. godine zasniva radni odnos na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u zvanju stručni saradnik na Katedri gajenja šuma. Radi na poslovima pripreme vežbi iz predmeta „Pedologija za šumare“. Poslediplomske studije iz Gajenja šuma- oblast pedologija za šumare, upisala je školske 1993/94. godine. Odlukom Izbornog veća Šumarskog fakulteta i Stručnog veća Univerziteta u Beogradu, 16.6.1995. godine izabrana je u zvanje asistent-pripravnik na nastavnom predmetu „Pedologija za šumare“. Magistarski rad pod naslovom „Uloga organske materije u evoluciji morfologije zemljišta u okviru A–C stadije na Deliblatskoj peščari“, odbranila je 15.5.2001. godine, i stekla akademski naziv magistra šumarskih nauka iz oblasti šumarstva.

Po sticanju akademskog stepena magistra nauka izabrana je 5.7.2001. godine, u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Ekologija šuma, nastavni predmet „Pedologija za šumare“ odnosno „Šumarska pedologija“, a reizabrana prvi put 10.6.2005. godine, odnosno 25.9.2009. godine drugi put.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Opodzoljeno kiselo smeđe zemljište u Srbiji- uslovi obrazovanja, svojstva, proizvodni potencijal i rasprostranjenost“, odbranila je 17.6.2011. godine i stekla pravo na akademski naziv doktor nauka iz oblasti šumarstva.

U dosadašnjem radu objavila je više od 80 bibliografskih jedinica, samostalno ili sa drugim autorima. Autor je i praktikuma iz predmeta „Pedologija“. Takođe, učestvovala je u realizaciji više od 25 naučno-istraživačkih projekata. Učestvovala je u 4 komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija, 1 magistarskog rada, 12 komisija za odbranu diplomskog- master rada, pri čemu je u 4 komisije bila mentor kandidatima. Takođe učestvovala je kao član i mentor u 298 komisija za ocenu i odbranu diplomskog i završnog rada.

Član je Srpskog društva za proučavanje zemljišta.

 

Uža naučna oblast

Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije:

Master akademske studije:

Doktorske studije

Odabrani naučni radovi

Olivera Košanin, Milan Knežević, Rade Cvjetićanin (2014): Basification Process in some Forest Soils in the Area of Mountain Miroč. A Cooperating Series of the International Union of Soil Science. Challenges. Sustainable Land Management – Climate Change.  Advances in Geoecology 43. Catena Verlag GMBH, Germany, pp 12-24.

Cvjetićanin, R., Knežević, M., Košanin, O., Novaković, M., Perović, M. (2012): Florističke i edafske karakteristike zajednica mezijske bukve i mečje leske (Corylo colurnaefagetum Jov. 1979) u NP “Đerdap” u Srbiji. International Scientific Conference „Forests in future, sustainable use, risks and challenges“. PROCEEDINGS. PP 217-227.

Cvjeticanin, R., Košanin,  O, Janić, M., Nikić, Z., Perović, M., Novaković-Vuković, M. (2013): Floristic and ecological characteristics of beech and heather plant community (Calluno-Fagetum moesiacae Cvj. 2003) in the National park “Đerdap”. International Scientific Conference. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry-20 years of the faculty of forestry in Banja Luka. PROCEEDINGS. PP 229-245. Banja Luka, republic of Srpska/B&H

Belanović Simić, S., Knežević, M., Košanin, O., Kadović, R., Miljković, P., Vićentijević, M., Jelena, B. (2015): Potencijalni ekološki rizik od sadržaja štetnih mikroelemenata u zemljištima opštine Pančevo (Srbija). Zbornik radova „Zemljište 2015-II savetovanje sa međunarodnim učešćem-Planiranje i upravljanje zemljištem u funkciji održivog razvoja“ i „I konferencija sa međunarodnim učešćem-Remedijacija 2015“.  Str. 37-45. Sremski Karlovci.

Košanin, O., Knežević, M., Belanović-Simić, S., Vićentijevuć, M. (2016): Edaphic characteristics of degraded areas in Zlatibor.  3rd Conference of the World association of Soil and Water Coservation. August 22-26. Belgrade, 121

Belanović, S., Petrović, V., Vidojević, D.,  Kostadinov, S., Knežević, M., Kadović, R., Košanin, O. (2013): Assessment of soil erosion intensity in Kolubara district, Serbia. Fresenius Environmental Bulletin.By PSP, Volume 22 – No 5a.

Kostadinov, S., Zlatić, M., Dragićević, S., Novković, I.,  Košanin, O., Borisavljević, A., Lakićević, M., Mlađan, D. (2013): Antropogenic influence on erosion intensity changes in the Rasina river watershed-Central Serbia. Fresenius Environmental Bulletin.By PSP, Volume 23 – No 1a. pp. 254-263.

Velibor D. Blagojević, Milan N. Knežević, Olivera D. Košanin, Marijana B. Kapović-Solomun, Radovan J. Lučić and Saša M. Eremija (2016): Edaphic characteristics of austrian pine forests in the  Višegrad area. Arch Biol Sci. 68 (2). Pp 355-362

Košanin, O., Novaković-Vuković, M., Knežević, M., Milošević, R. (2016): Influence of soil properties on the mean maximum height of beech ecological units in the region of Veliki Jasterbac.  3rd Conference of the World association of Soil and Water Coservation. August 22-26. Belgrade, 122-123