+

Пројектовање намештаја

Шифра предмета: TMP3521
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:

Јелена Т. Матић, Миљана Д. Николић, Мелоска Г. Живка

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 7
Услов: Уписана трећа година студија

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу да самостално израђују пројекте намештаја и обликују идејна решења према датим производним и тржишним условима.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава: 

Намештај у контексту развоја архитектуре и друштва, Класификација и карактеристике намештаја, Типологија облика, димензионисање и просторна организација, Намештај у стамбеним објектима: предсобље, дневна соба, Намештај у стамбеним објектима: кухиња / трпезарија, Намештај у стамбеним објектима: спаваћа соба / деција соба, Намештај у стамбеним објектима: простори за одрзавање хигијене, помоћне просторије и отворене просторе, Студија случаја – окови у намештају, Намештај у јавним објектима / пословни простори, Намештај у јавним објектима / продајни простори, хотели, ресторани, Намештај у јавним објектима / сколе, болнице, биоскопи, позоришта, Материјализација, завршне обраде / кодекси у пројектовању, Студија случаја – компанија

Практична настава: 

Типови цртежа / размера, Пројектни задатак и технички опис, Антропометрија и ергономија, Намештај у стамбеним објектима: предсобље, дневна соба, Намештај у стамбеним објектима: кухиња / трпезарија, Намештај у стамбеним објектима: спаваћа соба / дечија соба, Презентација 1 – окови, Намештај у стамбеним објектима: простори за одржавање хигијене, Намештај у јавним објектима / пословни простори, Намештај у јавним објектима / продајни простори, Намештај у јавним објектима / школе, Презентација 2 – компанија