+

Фурнири и слојевите плоче

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Струковне студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 7
Услов:

Упознавање са техникама и технологијом израде фурнира и слојевитих производа од фурнира, опремом за израду фурнира и слојевитих производа од фурнира

Стицање знања и вештина за вођење технолошких процеса производње декоративног и љуштеног фурнира, и слојевитих плоча.

Теоријска настава: 

Врсте дрвета за фурнир. Технике израде фурнира, намена, стандардни услови. Сечење фурнира, типови машина. Љуштење фурнира, типови машина, електронско мерење и центрирање трупаца. Појам притисне греде, врсте притисних греда, степен притиска притисне греде. Сушење фурнира, параметри сушења, контрола квалитета. Декоративни фурнири, микрофурнири, “Fine-line” и “Flexy” фурнири. Врсте лепкова, припрема, рецептуре, наношење лепка, уређаји. Предпресовање и пресовање плоча, врсте преса, режими пресовања. Завршна обрада плоча. Столарска плоча. Слојевите плоче, фурнирски отпресци, “LVL”, метализиране плоче, комбиноване плоче.

Практична настава: 

Технологија израде декоративног фурнира и технологија израде љуштеног фурнира и слојевитих производа од фурнира. У току вежби израђује се елаборат.