+

Иверице, влакнатице и дрвно-пластичне масе

Шифра предмета: TMP3520
Студијски програм: Основне студије (5. семестар)
Врста и ниво студија: Технологија, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 7
Услов:

Основни циљ је да студенти овладају знањима о технолошким поступцима производње и карактеристикама плоча иверица, влакнатица, дрвно-цементних плоча и елемената и дрвно-пластичних маса.

Студенти на основу стеченог знања из овог курса могу самостално да организују и побољшавају производњу плоча иверица, влакнатица и дрвно-цементних плоча и елемената, као и да контролишу њихов квалитет. Такође могу да организују процес прераде ових композитних материјала на бази дрвета.

Теоријска настава: 

Технологија производње плоча иверица: Историјат и развитак плоча од уситњеног дрвета, дефиниција, класификација и општа шема технолошке линије; Складиштење и припрема дрвне сировине; Ситњење дрвета; Транспорт и силирање иверја; Наношење везива на иверје; Формирање иверастог тепиха; Претпресовање, влажење и врело пресовање; Завршна обрада; Технолошки поступци за производњу иверица екструзијом и иверастих отпресака у калупима; Оплемењавање; Испитивање својстава и стандарди; Енергетски систем и заштита околине у производњи плоча иверица. Технологија производње плоча влакнатица: Историјат и развитак влакнастих плоча, дефиниција, класификација и општа шема технолошке линије по мокром и сувом поступку израде; Добијање влакнасте масе; Мокри поступак; Суви поступак; Пластификација дрвета: Средства за пластификацију; Пиезотермичка обрада; Лигнамон, Лигномер; Thernodyn; Steypack; Impreg; Compreg. Грађевинске плоче и елементи на бази уситњеног дрвета и неорганског везива: Хераклит поступак; Дурисол поступак; Гипс влаканста плоча; Цементна иверица.

Пратична настава: 

Лабораторијске вежбе из прорачуна материјалног биланса и капацитета појединих технолошких операција у производњи плоча иверица. Одређивања карактеристика полазних сировина и готових плоча. Снимање технолошког тока производње, снимање и прорачун појединих технолошких операција током теренске наставе у фабрикама иверица. Лабораторијске вежбе из плоча влакнатица: карактеристике дрвне сечке; хидротермичка обрада сечке у аутоклавима; развлакњаванје; степена млевења и фракциони састав влакнасте масе; брзина филтрације и формирање влакнастог тепиха; врело пресовање; оплемењавање.