+

Saradnja

STRATEŠKA PARTNERSTVA

Univerziteti, fakulteti, instituti:

Institucije:

 • Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Urbanistički zavod, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Organizacije i udruženja:

 • ECLAS – European Council of Landscape Architecture Schools

 • ELASA – European Landscape Architecture Student Association

 • IFLA Europe – European Region International Federation of Landscape Architects;

 • IOBC-EPRS – International Organization for Biological Control-East Palearctic Regional Section

 • HUA – Hrvatska udruga za arborikulturu

 • Krajinska arhitektura iz Ljubljane

 • Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije

 • Udruženje za pejzažnu hortikulturu Srbije

 • Inženjerska komora Srbije

 • Internacionalno udruženje za geometriju i grafiku (ISGG)

 • Srpsko udruženje za geometriju i grafiku (SUGIG)

Aktivni smo i na međunarodnom planu, prevashodno kroz Evropski savet škola pejzažne arhitekture (ECLAS), čiji smo aktivni član. Isto tako, naši nastavnici i saradnici obavljaju visoke dužnosti ili su aktivni članovi u različitim međunarodnim institucijama i telima, među kojima su Evropska federacija pejzažnih arhitekata (IFLA Europe), Međunarodna federacija pejzažnih arhitekata (IFLA) i Međunarodno udruženje za hortikulturalnu nauku (ISHS). Naši studenti su veoma aktivni u Evropskom udruženju studenata pejzažne arhitekture (ELASA). U Beogradu su bili i domaćini, a u inostranstvu su učestvovali u različitim aktivnostima. U skladu sa politikom Fakulteta, naši studenti su ohrabreni da često koriste mogućnosti međunarodne razmene studenata. slike

Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu bio je i deo trogodišnjeg TEMPUS LENNE projekta (2005‒2009), čiji cilj je bio formiranje strukture i sadržaja dvogodišnjeg Master programa – Planiranja i upravljanje. Rukovodilac projekta bila je prof. dr Jasminka Cvejić.

SARADNJA SA PRIVREDOM

 • JKP „ZELENILO BEOGRAD”, Beograd, Usluge zdravstvenog pregleda biljaka, narudžbenica broj 96 od 16. 9. 2016. god. Rukovodilac: prof. dr Milka Glavendekić.
 • JKP „ZELENILO BEOGRAD” Beograd, Projekat analize zdravstvenog stanja tri stabla koprivića sa preporukom mera nege, broj prihvaćene ponude 01-1014/2 od 13. 11. 2015. god. Rukovodilac: prof. dr Milka Glavendekić.
 • J.P. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA POŽAREVCA, Požarevac, Izrada analize zdravstvenog stanja stabala na lokaciji „Gradskog parka” i „Sunčanog parka” sa projektom rekonstrukcije, broj javne nabavke NMV 1.2.131/2015, od 10. 12. 2015. godine, Sunčani park – projekat broj 01-1560/2, Gradski park ‒ projekat broj 01-1560/3, april, 2016. Rukovodilac: prof. dr Milka Glavendekić.
 • Studija zaštite ‒ Spomenik prirode „Lipovička šuma ‒ Dugi rt”. Rukovodioci: prof. dr Nenad Stavretović, Dragana Ostojić i Ana Vuković.
 • Glavni projekat rasadnika za proizvodnju sadnica za rekultivaciju deponija TE „Nikola Tesla” u Obrenovcu, 2011. Rukovodilac: prof. dr Nenad Stavretović.
 • KOMUNALNO STAMBENO JAVNO PREDUZEĆE „BUDVA”, Budva, Pregled zdravstvenog stanja ukrasnih biljaka u drvoredima na javnim zelenim površinama, Ugovor broj 6984/1 od 31. 8. 2010. godine. Rukovodilac: prof. dr Milka Glavendekić.
 • Studija zaštite ‒ Spomenik prirode „Obrenovački Zabran”, 2010. Rukovodioci: prof. dr Nenad Stavretović i Milena Lazarević.
 • Studija zaštite ‒ Spomenik prirode „Zvezdarska šuma”, 2010. Rukovodioci: prof. dr Nenad Stavretović i Marija Trikić.
 • ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE R. SRBIJE, Beograd, Pregled zaštićenog stabla „Šam dud” u Pećkoj patrijaršiji zajedno sa Bodo Siegert (Bodo Siegert), ovlašćenim stručnjakom za negovanje i statiku drveća. Ugovor broj 02-2293/3 od 24. 9. 2010. Rukovodilac: prof. dr Milka Glavendekić.
 • Studija ocene postojećeg stanja kvaliteta biljnog materijala parkovske površine „Mali park” u Obrenovcu, 2007. Rukovodilac: prof. dr Nenad Stavretović.
 • Studija ocene postojećeg stanja kvaliteta biljnog materijala Centralnog trga u Obrenovcu, 2007. Rukovodilac: prof. dr Nenad Stavretović.
 • Studija ocene stanja drvorednih sadnica užeg centra Obrenovca, 2007. Rukovodilac: prof. dr Nenad Stavretović.
 • Prostorni plan opštine Kladovo. Tema: Prirodne karakteristike opštine Kladovo; Strategija zaštite prirode i resursa; Priroda opštine Kladovo – sistemi i vrednosti, Koncepcija razvoja (zaštita prirode i prirodnih resursa); Smernice planske razrade (pravila i propozicije); Mere i instrumenti za ostvarivanje integralne zaštite prirode i prirodnih resursa prioritetni projekti), 2006, Kladovo. Rukovodilac: prof. dr Jasminka Cvejić.
 • Studija opravdanosti osnivanja rasadnika za proizvodnju sadnica za rekultivaciju deponija pepela i šljake TE „Nikola Tesla” u Obrenovcu, 2005. Rukovodilac: prof. dr Nenad Stavretović.
 • Glavni projekat uređenja zelenih površina ‒ drvoreda u Kostolcu, Termoelektrana Kostolac, 2004. Rukovodilac: prof. dr Ljiljana Vujković.
 • Consultant on Training program for gardening and green area planning, Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), OPTO International AB, Topola Rural Development Program, Serbia, 2004. Rukovodilac: prof. dr Nenad Stavretović.
 • Consultant on Training program for green sportfields maintenance, Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), OPTO International AB, Topola Rural Development Program, Serbia, 2004. Rukovodilac: prof. dr Nenad Stavretović.
 • Consultancy services as the Dessigner for the Landscaping for of the Area around the Karadjordjes barracks International Development Cooperation Agency (Sida), OPTO International AB, Topola Rural Development Program, Serbia, 2004. Rukovodilac: prof. dr Nenad Stavretović.
 • Prostorni plan posebne namene za Park prirode „Golija”, Zaštita i unapređenje predela Parka prirode Golija, Tema II: Šume i šumarstvo u Parku prirode, Centar za planiranje ‒ CEP, 2003–2004, Beograd. Rukovodilac: prof. dr Jasminka Cvejić.
 • J.P. „VOJVODINAŠUME“, Projekat: „Uporedna proučavanja diverziteta zglavkara u zaštićenim šumama područja Obedske bare i privrednim šumama u okolini”, Ugovor broj 01-2800/1 od 07.05. 2003. Rukovodilac: prof. dr Milka Glavendekić.
 • Idejni projekat pejzažno-arhitektonskog uređenja P.K. „Cementara”, 2002–2003, Pljevlja. Rukovodilac: prof. dr Jasminka Cvejić.

INSTITUCIONALNA SARADNJA

Idejni projekat pejzažnog uređenja porte crkve sv. Ilije i crkve brvnare u Vraniću, grad Beograd, Sekretarijat za kulturu, Beograd, jun 2014. Rukovodilac: dr Nevena Vasiljević.

Strategija prostornog razvoja Republike Srbije, studijsko-analitičke osnove strategije prostornog razvoja Republike Srbije, vrednosti predela i fizičke strukture naselja Srbije kao elementi kulture i identiteta. Agencija za prostorno planiranje, Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorni razvoj Republike Srbije, 2008–2009. Rukovodilac: mr Nevena Vasiljević.

Tipologija predela Beograda za potrebe primene Evropske konvencije o predelima, gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Beograd, 2008. Rukovodilac: prof. dr Jasminka Cvejić.
Glavni projekat adaptacije i sanacije Pionirskog parka u Beogradu, grad Beograd, 2007–2008. Rukovodilac: prof. dr Ljiljana Vujković.

Glavni projekat adaptacije i sanacije Gradskog parka u Zemunu, grad Beograd, 2007. Rukovodilac: prof. dr Ljiljana Vujković.

Zelena regulativa Beograda, Javno urbanističko preduzeće „Urbanistički zavod Beograd”, gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Beograd, 2006–2008. Rukovodilac: prof. dr Jasminka Cvejić.

Prostorne osnove za zaštitu predela očuvanih prirodno-istorijskih vrednosti na teritoriji Beograda u skladu sa Evropskom konvencijom o predelima, grad Beograd, 2006–2007. Rukovodilac: prof. dr Jasminka Cvejić.
Projekat rekonstrukcije javnog zelenila centralnog dela Beograda u cilju ekološke revitalizacije i očuvanja prirodnih, kulturno-istorijskih, prosvetnih i estetskih vrednosti grada, Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine republike Srbije, Beograd, 2003. Rukovodilac: prof. dr Nebojša Anastasijević.
Generalni urbanistički plan Beograda 2021. Sistem zelenih površina i zaštita prirode i prirodnih dobara, javno urbanističko preduzeće „Urbanistički zavod Beograd”, 2001‒2003. Rukovodilac: prof. dr Jasminka Cvejić.

PRIJATELJI ODSEKA