+

Organizacija proizvodnje u preradi drveta

Šifra predmeta: TNPOD3518/1, TNPOD3518/4
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Obezbeđenje znanja neophodnih za organizovanje i vođenje proizvodnje u prekidnim i neprekidnim procesima. Ta znanja se odnose na definisanje sistema proizvodnje, atribute sistema (organizacioni tip radnih mesta, prostorni razmeštaj radnih mesta, smenjivanje operacija u vremenu, oblikovanje tokova mateijala, isprekidanost procesa u prostoru i vremenu), proračun kapaciteta i broja elemenata sistema (radnika i sredstava rada). Takođe, uvođenje složenih obradnih centara u preradu drveta uslovilo je neophodnost definisanja njihove efektivnosti, s obzirom da u današnjim uslovima proizvodnje efikasnost sistema sve više zavisi od efektivnosti tehničkog sistema. Snižavanje troškova proizvodnje nije moguće zamisliti bez efikasne organizacije unutrašnjeg transporta, optimizacije korišćenja predmeta rada i smanjenje zaliha. Zbog toga se tretiraju elementi unutrašnjeg transporta i vrši proračun broja transportnih jedinica u međupogonskom i međuoperacionom transportu i td.

Osposobljavanje budućih inženjera za sistemski pristup u izučavanju promena u proizvodnim sistemima pod uticajem različitih faktora.

Teorijska nastava: 

Poglavlja:

  • PROIZVODNI SISTEM
  • ORGANIZACIJA PROIZVODNOG PROCESA 2.1. Definisanje sistema poizvonje 2.2. Atributi sistema proizvodnje 2.3. Proizvodni kapacitet 2.4. Potreban broj elemenata sistema 2.5. Organizacija prostornog razmeštaja proizvodnje 2.6. Organizacija i korišćenje proizvodnih linija 2.7. Organizacija višemašinskog rada 2.8. Organizacija redosleda smenjivanja rada na dva i tri radna mesta 2.9. Organizacija izvršenja pripremno-završnih poslova 2.10. Organizacija unutrašnjeg transporta 2.11. Organizacija korišćenja predmeta rada 2,12, Savremeni koncepti proizvodnje 2.13. Koeficijent protoka 2.14. Koeficijent smene 2.15. Pareto analiza (ABC analiza) 2.16. Srepen otvorenosti i organizacioni nivo radnih mesta
  • STUDIJA RADA 3.1. Proučavanje vremena 3.2. Proučavanje pokreta 3.3. Vrednovanje rada
  • ODLUČIVANJE U PRERADI DRVETA

Praktična nastava: 

Student dobija zadatak seminarskog rada. Za izradu rada je predviđeno da svake nedelje jedan dan, u zimskom semestru, student provede u proizvodnom sistemu. Tokom boravka u proizvodnom sistemu, koristeći različite metode, prikuplja podatke neophodne za pisanje seminarskog rada.