+

Priprema proizvodnje

Šifra predmeta: TNPOD3518/4
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog predmeta i provere znanja mogu, u svojstvu menadžera, da preuzmu odgovornost za proizvodnju potrebnih roba ili usluga u preduzećima drvne industrije. Da na osnovu stečenih znanja donose odluke u funkciji proizvodnje, odnosno upravljaju proizvodnjom.

Znanja i sposobnosti za upravljanje proizvodnjom u drvnoj industriji.

Teorijska nastava: 

Osnove upravljanja proizvodnjom: proizvodna funkcija, proizvodna strategija, koncepcija savremene proizvodnje u drvnoj industriji. Projektovanje: proizvoda i usluga, procesa, mreže nabave. Planiranje i kontrola: kapaciteta, zaliha, resursa, kvaliteta. Modeli upravljanja proizvodnjom u drvnoj industriji: karakteristični modeli upravljanja, koncepcija modela dinamičkog upravljanja. Priprema proizvodnje kao deo upravljačkog podsistema.

Praktična nastava: 

Prikupljanje podataka u preduzećima za preradu drveta potrebnih za izradu elaborata koji obuhvata planiranje, pripremu i kontrolu proizvodnje odabranog proizvoda.