+

Sušenje i parenje drveta

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:

Goran R. Milić, Kolin I. Branko

Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 9
Uslov:

Upoznavanje studenata sa metodama sušenja i parenja masivnog drveta i osposobljavanje da upravljaju ovim tehnološkim procesima.

Osposobljenost studenata da na osnovu stečenih znanja mogu samostalno da vode procese sušenja i parenja drveta.

Teorijska nastava:

Drvo i vlaga. Prirodno sušenje rezane građe. Veštačko sušenje masivnog drveta (klasifikacija metoda). Oprema sušara. Konstrukcije konvencionalnih sušara.Tipovi konvencionalnih sušara (komorne i kanalne), tehnologija konvencionalnog veštačkog sušenja masivnog drveta (priprema građe, režimi sušenja za sve faze, kvalitet sušenja), greške sušenja, struktura troškova sušenja, potrošnja energije za konvencionalno sušenje. Nekonvencionalne metode veštačkog sušenja masivnog drveta (vakuumsko – oprema i tehnološki procesi).

Praktična nastava:

Utezanje i bubrenje drveta. Praktično određivanje vlažnosti drveta gravimetrijski i vlagomerima. Režimi veštačkog sušenja. Izrada režima zagrevanja. Režimi aktivne faze sušenja (izrada nemačkih režima, indeks oštrine režima, medisonski režimi). Režimi završne obrade (izjednačavanje i kondicioniranje). Metode za određivanje trajanja veštačkog sušenja. Vremenski režimi. Izrada i praćenje režima veštačkog sušenja kroz simulaciju i u stvarnoj sušari. Kvalitet sušenja – standardi, konačna vlažnost, skorelost, profili vlažnosti.