+

Aleksandar Lisica

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 914
E-mail: aleksandar.lisica@sfb.bg.ac.rs

Aleksandar Anđelković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 950
E-mail: aleksandar.andjelkovic@sfb.bg.ac.rs

Aleksandar Baumgertel

Asistent
Telefon:
E-mail: aleksandar.baumgertel@sfb.bg.ac.rs

Aleksandar Dedić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 841
E-mail: aleksandar.dedic@sfb.bg.ac.rs

Aleksandar Lovrić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 828
E-mail: aleksandar.lovric@sfb.bg.ac.rs

Aleksandar Popović

Istraživač saradnik
Telefon:
E-mail: aleksandar.popovic@sfb.bg.ac.rs

Aleksandra Lazarević

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 862
E-mail: aleksandra.lazarevic@sfb.bg.ac.rs

Aleksandra Svrzić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 946
E-mail: aleksandra.svrzic@sfb.bg.ac.rs

Angelina Novaković

Istraživač pripravnik
Telefon:
E-mail: angelina.novakovic@sfb.bg.ac.rs

Andreja Tutundžić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 913
E-mail: andreja.tutundzic@sfb.bg.ac.rs

Anđelka Simić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 878
E-mail: andjelka.simic@sfb.bg.ac.rs

Biljana Jović

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 937
E-mail: biljana.jovic@sfb.bg.ac.rs

Biljana Pešić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 917
E-mail: biljana.pesic@sfb.bg.ac.rs

Biljana Šljukić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 864
E-mail: biljana.sljukic@sfb.bg.ac.rs

Biserka Nestorović

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 819; +381 (11) 3053 986
E-mail: biserka.nestorovic@sfb.bg.ac.rs

Bojana Stanković

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 828
E-mail: bojana.stankovic@sfb.bg.ac.rs

Boris Radić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 942
E-mail: boris.radic@sfb.bg.ac.rs

Borislav Šoškić

Profesor u penziji
Telefon:
E-mail: borislav.soskic@sfb.bg.ac.rs

Branislava Mihajlović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 875
E-mail: branislava.mihajlovic@sfb.bg.ac.rs

Branko Glavonjić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 863
E-mail: branko.glavonjic@sfb.bg.ac.rs