+

Literatura

Studenti imaju pristup fondu biblioteke Šumarskog fakulteta od preko 60.000 bibliotečkih jedinica, sa više od 15.000 naslova knjiga i oko 1.000 naslova časopisa. U skriptarnici fakulteta postoji spisak  literature (udžbenika i praktikuma) za spremanje ispita.