+

Sociologija

Šifra predmeta: TNPOD1105/2
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:

dr Sreten M. Jelić

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 2
Uslov:

da studentima pruži potrebna osnovna znanja iz oblasti sociologije i društvenih nauka

raspolaganje odgovarajućim opštim znanjima, koja će im omogućiti da lakše usvoje nastav-no gradivo u narednim godinama studija (pre svega iz oblasti ekonomike šumarstva, šumarske politike, trgovine drvetom i organizacije i poslovanja u šumarstvu), kao i da budu u stanju da se snađu u društvenim odnosima proizvodnje i prometa roba i usluga.

Teorijska nastava

 • Pojam nauke i zadaci sociologije
 • Nastanak i razvoj nauke u savremenom društvu;
 • Pojam, predmet i teškoće definisanja sociologije;sociologija i druge društvene nauke;
 • Posebne sociologije.

Sociološke teorije i pravci

 • Mehanicističke, biologističke, psihologističke i formalno-sociološke teorije;
 • Funkcionalizam, strukturalizam, marksistička teorija i nova sociologija.

Društvo i društvene pojave

 • Nastanak ljudskog društva, odnos prirode i društva;
 • Sociološki pojam čoveka, odnos društva i pojedinca i društvene pojave;
 • Rad kao centralna društvena kategorija, podela rada, otuđenje i razotuđenje rada, rad i dokolica;
 • Tehnologija kao način kreativnog preobražaja sveta, humana i nehumana tehnologija;
 • Industrijalizacija i njene posledice.

Socijalna ekologija

 • Socijalna ekologija, socio-ekonomski sistemi, ekološka svest i ponašanje;
 • Usklađivanje ekoloških i ekonomskih interesa.

Praktična nastava