+

Драгољуб Ивковић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 840
Е-маил: dragoljub.ivkovic@sfb.bg.ac.rs

Драгомир Грујовић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 855
Е-маил: dragomir.grujovic@sfb.bg.ac.rs

Душан Јокановић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 843; +381 (65) 6969-846
Е-маил: dusan.jokanovic@sfb.bg.ac.rs

Душан Стојнић

Асистент са докторатом
Телефон: +381 (11) 3053 832
Е-маил: dusan.stojnic@sfb.bg.ac.rs

Ђурђа Петров

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 814
Е-маил: djurdja.stojicic@sfb.bg.ac.rs

Желимир Марковић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 968
Е-маил: zelimir.markovic@sfb.bg.ac.rs

Живан Јањатовић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 952
Е-маил: zivan.janjatovic@sfb.bg.ac.rs

Здравко Поповић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 818
Е-маил: zdravko.popovic@sfb.bg.ac.rs

Зоран Никић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 903
Е-маил: zoran.nikic@sfb.bg.ac.rs

Иван Малушевић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 955
Е-маил: ivan.malusevic@sfb.bg.ac.rs

Иван Миленковић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 884
Е-маил: ivan.milenkovic@sfb.bg.ac.rs

Иван Симић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 826
Е-маил: ivan.simic@sfb.bg.ac.rs

Ивана Бједов

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 906
Е-маил: ivana.bjedov@sfb.bg.ac.rs

Ивана Гавриловић-Грмуша

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 890
Е-маил: ivana.grmusa@sfb.bg.ac.rs

Ивана Стојиљковић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 893
Е-маил: ivana.stojiljkovic@sfb.bg.ac.rs

Ивона Керкез

Истраживач приправник
Телефон: +381 (11) 3053 874
Е-маил: ivona.kerkez@sfb.bg.ac.rs

Игор Џинчић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 930
Е-маил: igor.dzincic@sfb.bg.ac.rs

Јанко Љубичић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 877
Е-маил: janko.ljubicic@sfb.bg.ac.rs

Јасмина Вучетић

Стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
Телефон: +381 (11) 3053 956
Е-маил: jasmina.vucetic@sfb.bg.a.rs

Јасмина Поповић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 892
Е-маил: jasmina.popovic@sfb.bg.ac.rs