+

Institut za pejzažnu arhitekturu

Institut je organizovan kao naučnoistraživačka i stručna organizaciona jedinica Šumarskog fakulteta, sa centrima i laboratorijama za organizovanje i izvođenje istraživačkog rada i povezivanje sa nastavom, kao i za ostvarivanje drugih oblika rada.

Institut čine nastavnici, saradnici, naučni radnici i laboranti zaposleni na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu. U radu Instituta i realizaciji naučnoistraživačkih i stručnih projekata učestvuju i studenti.

Institutom rukovodi upravnik, koga imenuje dekan na predlog Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu, na period od 3 godine. Upravnik Instituta koordinira radom i organizuje aktivnosti.

U Institutu se obavljaju sledeći poslovi:
Realizacija osnovnih, razvojnih i primenjenih istraživanja iz delatnosti Fakulteta, realizacija naučnoistraživačkih i stručnih projekata, pružanje stručne i naučne pomoći preduzećima i drugim pravnim licima, usavršavanje naučnih metoda i tehnika, organizovanje kurseva, seminara i simpozijuma i inovacija znanja, organizovanje studenata za učešće u naučnoistraživačkom radu, kao i druge delatnosti u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Fakulteta.

U okviru Instituta formirane su radne celine, centri i laboratorije za obavljanje multidisciplinarnog naučnoistraživačkog i stručnog rada u skladu sa Statutom Fakulteta.

Institut u svom sastavu sadrži:

1. Radne celine

  • naučnoistraživačka delatnost
  • saradnja sa privredom i stručna delatnost
  • permanentna edukacija

2. Centri

  • za proizvodnju ukrasnih biljaka
  • za pejzažno projektovanje i planiranje

3. Laboratorije

  • laboratorija za kulturu tkiva

  • semenska laboratorija

  • laboratorija za hemotaksonomiju

  • plastenik u funkciji laboratorije
  • rasadnik

Upravnik Instituta
dr Mirjana Tešić