+

Za buduće studente

Studijski program osnovnih akademskih studija Pejzažna arhitektura Šumarskog fakulteta je usklađen sa principima Bolonjske deklaracije i naučno utemeljen sa ciljem da:

  • Obezbedi interaktivnu nastavu koja se odvija u skladu sa kombinacijom bioloških, ekoloških, prostornih, inženjerskih i umetničkih disciplina;

  • Studentima prenese osnovne principe primenjenih nauka, inženjeringa i primenjene umetnosti, koji su potrebni za usavršavanje tokom čitavog života i za kontinuiran profesionalni uspeh;

  • Kod studenata razvija kreativne sposobnosti i svest o faktorima koji utiču na način planiranja, projektovanja, proizvodnje i zaštite ukrasnih biljaka, kao i uticaju na unapređenje životne sredine, izgradnje (podizanja) i održavanja (negovanja) zelenih površina (prostora);

  • Obezbedi visokokvalifikovane stručnjake sa jedinstvenom sposobnošću da učestvuju u izradi prostornih i urbanističkih planova, pejzažnorhitektonskih projekata, poslovima u izgradnji i održavanju pejzažnoarhitektonskih objekata;

  • Osposobljava kadrove da implementiraju ekološke principe u različitim privrednim i organizacijama koje upravljaju prirodnim resursima i da pružaju savetodavne usluge.