+

Ekonomija drvne industrije

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Strukovne studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni (VI semestar)
Broj ESPB: 7
Uslov: opšti uslovi

Osposobljavanje studenata za praćenje i upravljanje troškovima proizvodnje nameštaja i proizvoda od drveta kao i osnovnim pokazateljima njene efikasnosti: produktivnošću, ekonomičnošću i rentabilnošću.

Raspolaganje znanjima za uspešno rešavanje zadataka i problema u ekonomskoj sferi proizvodnje nameštaja i proizvoda od drveta.

Teorijska nastava-predavanja: Pojam i predmet izučavanja Ekonomike drvne industrije. Mesto i značaj drvne industrije u privredi Srbije. Tržišno privređivanje. Resursi preduzeća u drvnoj industriji (tehnološki, energetski, ljudski, finansijski, znanje kao resurs,…). Pojam proizvodnje i njene karakteristike u drvnoj industriji. Proizvodne funkcije u drvnoj industriji. Troškovi. Pojam, podela i raspored troškova. Praćenje i obračun troškova proizvodnje u preradi drveta i proizvodnji nameštaja. Metode kalkulacija troškova proizvodnje najznačajnijih kategorija proizvoda od drveta. Osnovna i obrtna sredstva preduzeća u drvnoj industriji.. Osnovni pokazatelji uspešnosti poslovanja preduzeća u drvnoj industriji. Princip produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti (profitabilnosti).

Vežbe: Osnovni statistički pokazatelji i metode za praćenje ekonomskih aktivnosti u drvnoj industriji. Ekonometrijski modeli proizvodnje nameštaja i proizvoda od drveta. Osnovna sredstva. Amortizacija i metodi za izračunavanje amortizacione kvote. Troškovi.Uticaj stepena korišćenja kapaciteta na veličinu troškova i prihoda preduzeća u drvnoj industriji. Uticaj troškova na poslovno odlučivanje. Kalkulacije troškova. Principi produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti.