+

Studije

Na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu primenjuje se evropski model studijskih programa, zasnovan na Bolonjskom procesu, koji omogućava trostepeno školovanje po modelu 4+1+3.

Studijski programi na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu su:

  • Osnovne akademske studije ‒ 4 godine (240 ESPB);
  • Master akademske studije ‒ 1 godina (60 ESPB);
  • Doktorske akademske studije ‒ 3 godine (180 ESPB).

Studijski programi ispunjavaju standard evropskog okvira sadržaja i uključuju više predmeta iz četiri profilne oblasti koje moraju biti zastupljene u školama pejzažne arhitekture i to:

  1. planiranje predela i pejzažni dizajn (projektovanje),
  2. znanja o čoveku, društvu i životnoj sredini (sociologija, istorija vrtne umetnosti i istorija pejzažne arhitekture, urbanizam i dr.),
  3. znanja o prirodnim i funkcionalnim aspektima predela,
  4. znanja o tehnikama i upravljanju (pejzažni inženjering, upravljanje predelima).

Vidovi aktivne nastave su: predavanja, vežbe i drugi oblici nastave – DON (laboratorijske vežbe, rad u studiju i sl.), terenska nastava, praktičan rad, profesionalna praksa i stručne ekskurzije. Karakterističan je rad uz mentora i u malim grupama, što doprinosi kvalitetu nastave.