+

Strategija

MULTIDISCIPLINARNOST I RAZUMEVANJE PEJZAŽA

Studije na našem odseku pružaju multidisciplinarna znanja iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka neophodnih za razumevanje pejzaža i poznavanje biljaka, zatim planerska i projektantska znanja i veštine, kao i inženjerska znanja i tehnike izgradnje objekata pejzažne arhitekture (parkovi, zeleni rekreativni prostori, vrtovi i drugi kreirani zeleni ili prirodi bliski i prirodni prostori), biološka znanja o ukrasnim biljkama, lekovitim i aromatičnim biljkama, negovanju i integralnoj zaštiti biljaka, kao i veštine dizajna biljkama, tehnologije proizvodnje ukrasnih biljaka, ishrane biljaka i sl.


EKOLOŠKA ORIJENTACIJA

Naša specifičnost ogleda se i u ekološkoj orijentaciji i razumevanju odnosa akcije i interakcije čoveka i sredine (urbane, suburbane, ruralne i prirodne) i dopuni istih kroz sticanje znanja i veština iz umetničkih i društvenih oblasti i oblasti kulture. Da bismo u svemu tome uspeli, angažujemo i renomirane nastavnike sa drugih fakulteta, organizujemo gostujuća predavanja različitih eksperata iz zemlje i inostranstva. Učestvujemo i ohrabrujemo studente da učestvuju u različitim studentskim radionicama sa studentima drugih fakulteta i struka u cilju proširivanja njihovih znanja i razmene vrednosti.


STUDIJE MODERNOG DOBA

Postigli smo značajne rezultate u oblasti obrazovanja, naučnoistraživačkog rada i prakse i kao takvi srećni smo da imamo pristup resursima Univerziteta u Beogradu i jedinstvenom prostoru evropske i svetske akademske zajednice, čiji smo sastavni deo.

Naša snaga ogleda se u bliskom i neposrednom radu sa svakim našim studentom. Svoje studente podstičemo i ohrabrujemo u radu i sticanju novih znanja u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, kao i u negovanju i promovisanju akademskih sloboda i vrednosti. Da bismo u tome uspeli, naši nastavnici i saradnici se permanentno usavršavaju, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Tako stvaramo veliku mrežu ljudskih i institucionalnih resursa širom Evrope i sveta i doprinosimo kvalitetu, prepoznatljivosti i renomeu našeg fakulteta.