+

Сарадња

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Међународна сарадња се остварује кроз заједничке студије, учешће професора са других факултета у наставном процесу као и у изради и одбрани докторских дисертација, кроз заједничке пројекте и учешћем експерата са Факултета у међународним организацијама и стручним телима (IUFRO, UNESKO, Timber Committee UNECE, FAO и др.).
У току последњих неколико година потписано је више билатералних уговора о сарадњи са факултетима из Европе и Руске Федерације.

САРАДЊА СА ФАКУЛТЕТИМА У СРБИЈИ И ИНОСТРАНСТВУ

ТМП одсек Шумарског факултета организује и стручно усавршавање и обуку стручњака различитих специјалности и остварује различите видове домаће и међународне сарадње.
Одсек има закључен Споразум о стратешком партнерству са Факултетом организационих наука (ФОН) у Београду, у оквиру кога је предвиђено и укључивање професора ФОН-а у наставни процес на усмерењу за менаџмент овог одсека. Споразум о сарадњи потписан је и са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду, чији професори предају на мастер студијама (модул дрво у градитељству).

Настава у оквиру бројних дисциплина подразумева и тзв. „твиниг систем” (twinning system), по коме се врши размена предавача Шумарског факултета и појединих иностраних факултета. У том смислу на ТМП одсеку се организују сталне видео‑конференције и предавања иностраних професора кроз систем предавања на даљину.
Настава на ТМП одсеку подразумева и честа гостовања и предавања домаћих и иностраних стручњака из области савремених технологија за дрво, дизајнера и пројектаната намештаја и производа од дрвета.


Одсек је потписао и посебан Споразум о размени мастер студената са Универзитетом у Падови у Италији, којим је омогућено да два студента из Србије реализују студијски боравак у Италији у трајању од две недеље о трошку Универзитета у Италији. Сличан споразум потписан је и са Факултетом за дизајн и технологије намештаја и ентеријера из Скопља.
Професори са Универзитета у Падови (Италија) и Универзитета у Љубљани су укључени у извођење наставе на мастер, специјалистичким и докторским студијама на модулу за Трговину дрветом и економику дрвне индустрије на овом одсеку.

СТРАТЕШКА ПАРТНЕРСТВА

Одсек ТМП развија стратешко партнерство и сарадњу и са мноштвом значајних компанија и организација, међу којима се издвајају:
Универзитети и институције из иностранства:
Универзитет у Падови ‒ Италија, Биотехнички факултет Универзитета у Љубљани, Комитет за дрво Уједињених нација у Женеви, Факултет за дизајн и технологије намештаја и ентеријера у Скопљу.

ДОМАЋЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ‒ Управа за шуме, Министарство финансија, Министарство привреде, Развојна агенција Србије (РАС), Управа царина, шпедитерске организације, осигуравајуће куће, банке…


ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА

Агенција за дрво-кластер дрвопрерађивача Србије, УЛУПУДУС, Миксер, Београдска недеља дизајна, Мрежа креативних људи, Дизајн зона, Тим Рест Арт, Млади дизајнери Балкана, Културни центар Град, Центар за развој инклузивног друштва (ЦРИД), Типометар, Свет дизајна и др.

КОМПАНИЈЕ

Симпо, ИКЕА, Таркет, Сага дрво, Еуросалон, Кроношпан, ГИР, Коларевић, Топлица дрво, Форма идеале, Сава, Ентеријер Јанковић, Београдске електране