+

Каријера

Стручност дипломираних инжењера одсека за Технологије дрвета и потребе тржишта за нашим инжењерима значе могућност брзог запошљавања по завршетку студија.
Производњом и трговином намештајем и производима од дрвета у Србији се бави преко 4000, предузећа која запошљавају око 23.000 радника. Дипломирани инжењери одсека за Технологије дрвета брзо проналазе посао у овим предузећима, као и у школама, институтима и научноистраживачким организацијама.

Најчешћи опсег послова који обављају дипломирани инжењери за технологије дрвета су:

 • дизајн и пројектовање намештаја и уређење ентеријера,
 • вођење технолошких процеса производње намештаја и производа од дрвета,
 • организација производње,
 • маркетинг производа од дрвета,
 • унутрашња и спољна трговина намештајем и производима од дрвета,
 • организација наступа на сајамским манифестацијама,
 • заступништва и успостављање пословних контаката са домаћим и иностраним компанијама,
 • управљање финансијама и
 • руковођење предузећима.

Инжењери који су завршили одсек за Технологије дрвета најчешће се запошљавају као:

 • Технолози
 • Пројектанти
 • Менаџери

Посебну област запошљавања представља спољна трговина намештајем и производима од дрвета, у којој дипломирани инжењери-специјалисти из ове области најчешће обављају следеће послове:

 • праћење актуелног стања на домаћем и међународном тржишту намештаја и производа од дрвета у смислу продаје и токова трговине, царинских и ванцаринских баријера за производе од дрвета, захтева за сертификатима и квалитетом, примене европских (ЕН) и ИСО стандарда за производе од дрвета, стања на берзама дрвета, цена и сл.,
 • преговарање и закључивање уговора са домаћим и компанијама из иностранства,
 • осигурање робе,
 • транспорт, складиштење и шпедицијa робе,
 • царињење робе,
 • наплатa робе,
 • праћење законске регулативе из области промета у земљи и иностранству,
 • креирање и реализација маркетинг стратегија за намештај и производе од дрвета,
 • праћење кретања на домаћем и међународном финансијском тржишту.

СТРУЧНА ПРАКСА

Студијски програм, поред предавања и вежби, обухвата и велики број стручних пракси и студијских путовања, што све заједно доприноси да се по завршетку студија дипломирани инжењери са Одсека за Технологије дрвета Шумарског факултета лако укључују у рад компанија које се баве производњом, пројектовањем и трговином намештајем и производима од дрвета.