+

Сарадња

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Међународна сарадња се остварује кроз заједничке пројекте и студије, учешће професора са других факултета у наставном процесу као и у изради и одбрани докторских дисертација и учешћем експерата са Факултета у међународним организацијама и стручним телима (INNOVAWOOD, IUFRO, UNESKO, Timber Committee UNECE, FAO и др.).

У току последњих неколико година наставници, сарадници кao и студенти са одсека су учествовали у више међународних научних, стручних и студентских пројеката: ID:WOOD (2011-2013) – „Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector“, Innovation School SPRUNGBRETT (2015-2018), FORESDA (2017-2019) – „Forest-based cross sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube Region“, COST FP0904 (2010-2014) – „Thermo-Hydro-Mechanical Wood Behaviour and Processing“, COST FP1407 (2015-2019) – „Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife)“, COST FP1303 (2013-2017) – „Performance of bio-based building materials“.

Одсек за технологије дрвета је организовао и био домаћин колегама из иностранства у оквиру активности на пројектима ID:WOOD, FORESDA и Innovation School SPRUNGBRETT. Посебно треба истаћи организацију завршне конференције COST FP1407: “Living with modified wood” која је одржана на нашем факултету од 12 до 13. децембра 2018. год.


Студентски међународни пројекат
„Innovation School Sprungbrett“ на Гочу 2018. год.

Наставници и сарадници са Катедре за примарну прераду дрвета и Катедре за финалну прераду дрвета су угостили близу 100 колега из 20 земаља учесница пројекта COST FP1407. Такође, последњих неколико година потписано је и више билатералних уговора о сарадњи са факултетима из Европе од којих треба издвојити партнерство са „InnoRenew CoE“ из Копра – Словенија у оквиру пројекта „The use of chemical wood modifications to protect wood against wood-borers in the marine environment”.


COST FP1407 – Београд 2018. гoд.

САРАДЊА СА ФАКУЛТЕТИМА У СРБИЈИ И ИНОСТРАНСТВУ

Одсек за технологије дрвета Шумарског факултета организује и стручно усавршавање и обуку стручњака различитих специјалности и остварује различите видове домаће и међународне сарадње. Одсек има закључен Споразум о стратешком партнерству са бројним факултетима у иностранству у Бањој Луци, Сарајеву, Зеници, Скопљу и др. на којима наши наставници изводе наставу на основним студијама као гостујући професори. У склопу нове акредитације наших студијских програма, поред сарадње са домаћим Универзитетима, Споразум о сарадњи потписан је и са Универзитетима у Љубљани и Скопљу чији професори су укључени у наставни процес на свим нивоима студија технологије дрвета.


Боравак студента докторских студија Марка Веизовића
на Универзитету у Љубљани у оквиру Ерасмус програма


Чланови одсека у посети Универзитету у Удинама и
Катасу – лабораторији за испитивање производа од дрвета (2011. год.)

У оквиру ERASMUS (engl. European Community Action Scheme for the Mobility of University Students), програма наши професори и студенти докторских студија су боравили на Универзитетима у Љубљани, Салзбургу и Скопљу. Настава у оквиру овог програма подразумева размену предавача са Шумарског факултета и појединих иностраних факултета. У том смислу на одсеку се организују сталне видео конференције и предавања иностраних професора кроз систем предавања на даљину. Настава на Одсеку за технологије дрвета подразумева и честа гостовања и предавања домаћих и иностраних стручњака из области савремених технологија за дрво, дизајнера и пројектаната намештаја и производа од дрвета.

СТРАТЕШКА ПАРТНЕРСТВА

Одсек за технологије дрвета развија стратешко партнерство и сарадњу и са мноштвом значајних компанија и организација, међу којима се издвајају: Симпо, ИКЕА, Нигос, Таркет, Тара, Сага дрво, Кроношпан, ГИР, Коларевић, Топлица дрво, Форма идеале, Ентеријер Јанковић, Београдске електране и др. У циљу побољшања сарадње са привредом одсек сваке године, у сарадњи са релевантним организацијама и компанијама организује стручну конференцију под називом „Дрвна индустрија и шумарство Србије“. Конференција окупља представнике компанија из области дрвне индустрије, представнике образовних и других државних институција у циљу представљања и решавања најактуелнијих тема из области прераде дрвета и шумарства.

ДОМАЋЕ ИНСТИТУЦИЈЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА

Одсек за технологије дрвета, у оквиру стручних и научних активности, остварује сарадњу са бројним домаћим институцијама и удружењима као што су: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ‒ Управа за шуме, Министарство финансија, Министарство привреде, Развојна агенција Србије (РАС), Управа царина, шпедитерске организације, Агенција за дрво-кластер дрвопрерађивача Србије, УЛУПУДУС, Миксер, Београдска недеља дизајна, Мрежа креативних људи, Дизајн зона, Тим Рест Арт, Млади дизајнери Балкана, Културни центар Град, Центар за развој инклузивног друштва (ЦРИД), Типометар, Свет дизајна и др.